Återvinningscentraler

Avfallshantering
Varje kommun ska upprätta en avfallsplan. I Dalarna samarbetar kommunerna om att ta fram underlag till planen.

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Hämtning av hushållssopor sker i deras regi.

Återvinningscentraler
För Ludvikas del finns sådana i Björnhyttan och Fredriksberg, där grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall med mera lämnas.

Återvinningsstationer
Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer (ÅVS) finns placerade på flera platser i kommunen. På Ludvika kommuns hemsida finns mer information samt karta över var dessa finns.

Nytt avfallssystem 2019
Under 2019 införs ett nytt avfallssystem för att förenkla men också för att utöka och förbättra sorteringen av avfall i Ludvika kommun.

 

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.