återvinningscentraler

återvinningscentraler.
WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Hämtning av hushållsavfall sker i deras regi. Från 2017 har bolaget avtal med Borlänge kommun att lämna hushållsavfallet på deras återvinningscentral Fågelmyra.

För Ludvikas del finns återvinningscentraler i Björnhyttan och Fredriksberg, där grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall med mera kan lämnas.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer (ÅVS) finns placerade på flera platser i kommunen. På Ludvika kommuns hemsida finns mer information samt karta över var dessa finns.

Under 2019 planeras ett nytt avfallssystem införas för att utöka och förbättra sorteringen av avfall i Ludvika kommun.

 

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.