åar och kanaler i Ludvika kommun

åar och kanaler i Ludvika kommun

Ludvika kommun är rik på sjöar, cirka 330 stycken. Många av sjöarna är källsjöar och avvattnas genom Kolbäcksån, Arbogaån, Sävälven, Mångsälven och Nittälven. De västra delarna avvattnas genom Svartälven, medan vattendragen i nordöstra delen rinner till Dalälven. (Se även >avrinningsområden samt >Istiden och dess spår i Ludvikatrakten)

På länken (http://www.svenskgeografi.se/dalarna/ludvika-kommun/vattendrag-aaar-aelvar-floder-sjoear) hittar man bland alla sjöar även ca 35  åar och bäckar.

Ett vatten som är omskrivet och omsjunget är:
– Pajsoån (även kallad Parisån), Dan Anderssons omsjungna älv norr om Norhyttan och genom Finnmarken

En del åar har haft betydelse för hyttverksamhet:
– Abäcken, >Abäckshyttan senare >Nyhammars bruk
– Gällingsån, ca 8 km å från Gällingen till Strömsdal
– Klasbäcken, >Norra Hällsjöns hytta
– Ludvika ström, >Ludvika bruk, >Marnäs hytta och >Ludvika kraftstation
– Norrboån, >Mångdala hytta uppförd av Nyhammars bruk
– Norsån vid plats med samma namn, >Norså bruk med Olofsfors
– Persboån, >Persbo hytta
– Saxhytteån, >Saxhyttan
– Sävälven, >Gravendals bruk

I samband med gruvbrytningen, hyttverksamheten och stångjärnstillverkningen har många kanaler grävts för att utnyttja vattentillgången bättre. Som exempel kan nämnas:
– >Grängesberg där ca 45 km kanaler grävdes på 1800-talet.
– >Nyhammars bruk, som anlade ett utbrett kanalsystem på 6 kilometer på 1800-talet, handgrävda.
– Vid >Norsån/Olofsfors finns en intressant historisk kanal kvar från 1800-talet.
– >Blötberget där två kanaler med bergtunnlar byggdes på 1950-talet för att leda bort Gonäsåns vatten från gruvområdet.

 

 

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.