Vad händer med din text

När du skickat texten till oss läggs den in i vår databas. Texten granskas, redigeras eventuellt, förses med bilder och läggs först därefter ut på hemsidan.

Redaktionskommittén avgör vilka artiklar som publiceras.

På hemsidan ser du när och om din artikel kommer med. I nuläget vet vi inte hur fort granskning och redigering kan ske.