Västerbergslagens Utbildningsförbund

Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU).

Se också >Högbergsskolan.

År 1994 bildades Västerbergslagens Utbildningscentrum, senare omdöpt till Västerbergslagens Utbildningsförbund, som ägdes av Ludvikas och Smedjebackens kommuner. VBU styr gymnasieverksamheten  för båda kommunerna och hade när det bildades ca 1300 elever. Samtidigt byggdes Smedenskolan i Smedjebacken där hotell- och restaurangprogrammet, omvårdnadsprogrammet samt barn- och ungdomsprogrammet förlades. År 2008 startades Introduktionsprogrammet (IM) i Stegelbackens skola i Smedjebacken.

Under 2018 hade VBU ca 250 anställda och från årsskiftet 2019 tillkom ca 25 anställda på >Västerbergslagens Kulturskola (VBK) som inordnades under VBU.

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.