Västerbergslagens Kulturskola

Västerbergslagens Kulturskola (VKS). Musikundervisning förekom innan det bildades kommunala musikskolor.

I Ludvika stad fanns en förtroendevald musiknämnd som anställde timlärare för instrumentalundervisning. I slutet av 50-talet anställdes Lars-Gunnar Schiölde som musikledare.

I Ludvika socken fanns en liknande musiknämnd. 1959 anställdes Mauritz Karlsson som musikledare och då fanns det ca 275 elever. Mauritz blev musikledare för Ludvika Kommunala Musikskola när Ludvika stad och socken slogs samman 1963.

Grangärde kommun anställde 1952 Åke Bengtsson som musikledare. Dessförinnan sköttes musikundervisningen av Grängesbergs Orkesterförening. I Nyhammar fanns en orkester som också hade musikundervisning. Sammanlagt fanns det ca 300 elever.

I Säfsnäs kommun var Svante Björklund musikledare i slutet av 50-talet. 1963 anställdes Olle Genberg. Elevantalet var då ca 300.

Vid kommunsammanslagningen 1971-72 övertog skolstyrelsen ansvaret och ett musikskoleutskott tillsattes. Ludvika Kommunala Musikskola omfattade därmed hela nya kommunen. I början av 70-talet ändrades undervisningstiderna från eftermiddagar och kvällar till under skoltid. Vid den tiden började eleverna med blockflöjt och mandolin i årskurs 1 och andra instrument i åk 2. Efter några år flyttades allt upp en årskurs. När sedan kompanjonlärarskapet infördes i slutet av 70-talet flyttades det upp ett år till. Detta medförde i början av 80-talet en nedgång i antalet elever.

1984 började man med Suzukiundervisning på fiol. vilket igen medförde en ökning av antalet elever.

I början av 70-talet fanns det ca 2000 elever i musikskolan men 1982 hade de minskat till ca 1100 elever och 1989 till ca 800 elever.

Antalet lärare var 35 år 1984 och 23 år 1989.

År 2001 slogs Ludvika Kommunala Musikskola ihop med Smedjebackens Musikskola och därmed bildades Västerbergslagens Dans och Musikskola (VDM) med Catharina Hedin som rektor. År 2009 döptes skolan om till Västerbergslagens Kulturskola (VKS).

Under 2010-talet har VKS haft ca 1000 elever och 25 lärare. Från 1/1 2019 är VKS en del av Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU).

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.