Thor, Kooperativa föreningen

Thor, Kooperativa föreningen, bildades år 1900 i Grängesberg.

Sedan 1894 fanns det en Grängesbergs Arbetares Handelsförening AB och före år 1900 fanns en konsumtionsförening och ett delningslag. År 1900 beslöts att konsumtionsföreningen och delningslaget skulle slås ihop och därmed bildades Thor. Under 1901 uppfördes en ny fastighet i Blåns för butiken. Redan från början var Bernhard Eriksson (senare stadsråd, talman och landshövding) aktiv och han var föreståndare från 1901 till 1907 då han lämnade föreningen.

Filialer öppnades: 1913 i Skälkenstorp, 1915 i Björnberget, 1918 i Silverhöjden och Klenshyttan, 1920 i Laritstorp och år 1923 anslöt sig föreningen Framtiden i Hörken till Thor. Ett centrallager infördes i Blåns och köttbutiker öppnades i Blåns och Skälkenstorp innan föreningen firade 25-år, 1925. Därefter slogs Thor ihop med Handelsföreningen som hade varit verksam parallellt sen 1894. År 1927 kunde Thor ge en återbäring på 5% och en ny huvudaffär samt flera filialer öppnades därefter.

Föreningen hade från början ca 50 medlemmar och 1956 hade den ca 3500 medlemmar.

År 2018 finns Coop Konsum vid Örabergsvägen 2 i Grängesberg.

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.