Stendalen Anders

Stendalen Anders, 1937-2019, född och uppvuxen i Kiruna, var gruvarbetare och fackligt aktiv.

Yrkesvalet i gruvstaden var ganska så givet och tidigt drog han även igång ett fackligt engagemang i Gruvtolvan. Som 26-åring blev han ombudsman och flyttade till Gruvs förbundskontor i Grängesberg. Under stora gruvstrejken i Malmfälten 1969 var han förhandlingsombudsman och företrädde de strejkande. Stendalens fackliga kamp kom sedan att leda honom långt utanför Sveriges gränser. Han var en stark röst mot bland annat den sydafrikanska apartheidregimen.

Anders Stendalen var ofta tidigt ute med att lyfta upp gruvarbetarnas arbets- och livsvillkor både hemma och ute i världen. Som president för Gruvarbetarinternationalen 1983-1995 fick han tillfälle att bli bekant med Olof Palme, Nelson Mandela, Willy Brandt m.fl. Han lotsade Gruv-facket in i Metall 1994 och blev därmed den siste Gruv-ordföranden. Därefter var han Metalls förbundssekreterare fram till pensioneringen år 1997.

På hemmaorten Grängesberg spelade Anders Stendalen en mycket aktiv roll för att bygga upp ett gruvcentrum, >Mojsen. Anders Stendalen ville bevara gruvarbetarnas och gruvindustrins historia till eftervärlden och det jobbade han med ända fram till sin död. Under många år var han ordförande för stiftelsen >E Cassels Arbetarefond.

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.