Regler

När du skickat ett bidrag till oss utgår vi ifrån att du godkänner att vi använder insänd text och bilder på hemsidan och i det kommande lexikonet.

Vi förutsätter att du tillåter oss att redigera texten. Vår redigering sker för att Ludvika Lexikon ska bli lättläst, intressant och läsvärt.