Om oss

Ludvika Lexikon är ett projekt som drivs av Ludvika Hembygdsförening. Till en början består det av denna hemsida och dess faktabas. Innehåll byggs upp underifrån genom insänt material från alla med intresse av fakta om Ludvika. Under 2018 har vi för avsikt att ge ut Ludvika Lexikon A-Ö i form av ett uppslagsverk.

Projektet drivs av frivilliga skribenter, redaktörer, administratörer m fl.

Vi planerar samarbeta med övriga hembygdsföreningar inom Ludvika kommun för att få en bred geografisk täckning av kommunen.

Din medverkan är viktig för att Ludvika Lexikon ska kunna bli verklighet – det behövs många uppslagsord för att fylla vår bok!

Har Du frågor vänd Dig till Ludvika lexikons styrgrupp, kontakt@ludvikalexikon.se