Om oss

Ludvika Lexikon var ett projekt som drevs av Ludvika Hembygdsförening. Till en början bestod det av denna hemsida och dess faktabas. Innehåll byggdes upp successivt av fakta om Ludvika. Under perioden september 2018 – april 2019 gjorde Jut Johan på Juts Böcker i Älvdalen layout, boken trycktes i maj 2019 och började säljas 6/6 2019.

Projektet drevs av frivilliga skribenter, redaktörer, administratörer m fl.

Har Du frågor vänd Dig till Ludvika lexikons styrgrupp: kontakt(at)ludvikalexikon.se (ersätt ”(at)” i e-postadressen med ”@”)