Ludvika Spelmanstrio

Ludvika Spelmanstrio, var aktiv från 1983 till 2015.

Medlemmar var Gunnar Morén på första fiol och Erik Nordström på cello. Andra fiolen spelade först Erik Jacobsson, efter 1986 Bo Önander och efter 1995 Eva Helena Morén. Trion spelade ibland tillsammans med pianisten Bengt Hallberg.

Repertoaren var klassisk musik, folkmusik och jazz. Trion spelade på runt 400 platser inom landet och den gjorde flera länsturnéer och flera skolkonserter.

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.