Ludvika Flygklubb

Ludvika Flygklubb (LFK).
Sommaren 1938 började några unga män i Ludvika byggandet av ett glidplan »Anfänger II». Arbetet utvecklades till ett konstituerande möte 1939, som leddes av representanter från KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) och samlade c:a 400 deltagare. Av dessa blev genast 125 medlemmar i klubben, som kallades Västerbergslagens Flygklubb.

Klubben hittade snart Nyckelmyra, ca 2 km söder om Klenshyttan, där man hade flygning, med glidflygplanet SG 38, och Grunau Baby, på sommaren och man flög på Väsman vintertid. Elektrisk startvinsch byggdes på ett lastbilschassi, och den blev färdig 1942. En sjöhangar byggdes vid Skuthamn. Fred Carlén hyrde en Tigermott i Arboga och bogserade med på Väsman. Senare användes bogserflygplan av typ Piper Cub, Auster och Piper Colt som köptes 1967.

>Ludvika Flygplats byggdes, i närheten av Nyckelmyra, och invigdes 5 oktober 1968. Klubben bytte då namn till Ludvika flygklubb. Mellan 1972 – 1986 arrangerade klubben hangardanser i segelflyghangaren. År 1985 delades klubben genom att Ludvika Segelflygklubb och >Ludvika Radioflygklubb bildades som fristående klubbar.

Klubben deltar i Frivilliga Flygkåren och i skogsbrandsbevakningen i delar av Dalarna. Sedan 2015 är klubben med i >Ludvika Flygplats Förening. År 2018 hade klubben ca 35 medlemmar varav ca 20 hade flygcert.

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.