Komplettfabriken

Komplettfabriken, en mekanisk verkstad i Sörvik som startades på 50-talet av Jan Erik Santman (1884-1952).

Lokalen hade, före järnvägen togs i drift 1903, varit stall för patron Öhman i Sörvik som med häst och vagn körde tackjärn från Nyhammars Bruk till Morgårdshammar där det skulle valsas. Sörvik var halvvägs och där behövde hästar bytas.

År 1952 tog Henry Persson över verkstaden och drev den till 1988. Leif och Majlis Igelström började hos Henry ca 1960 och övertog verkstaden 1988. Två till fyra personer har normalt arbetat i verkstaden, numera är Leif ensam där.

Fabriken började att tillverka Komplett-moppen, vilket var Sveriges första städmopp med skaft, hink och tråg att vrida ur moppen i. Efter några år avtog den tillverkningen. Därefter har fabriken tillverkat och lagat gruvmaskiner åt bolagen runt omkring. Från ca 1970 började dom tillverka dressiner för persontransporter i gruvorterna. Åt ABB har dom löst ett otal kniviga konstruktionsproblem, bl.a. en lindningsmaskin tillverkades för Iran. Numera tillverkar Leif mest dressiner för turiständamål. Senast i juni 2018 levererade han, 75 år ung och ensam i verkstaden, tre dressiner till Haldenkanalens Venner i Norge.

Tre dressiner från Komplettfabriken, 2018, (c) Haldenkanalens Venner.

Tre dressiner från Komplettfabriken, 2018, (c) Haldenkanalens Venner.

Källa: Leif Igelström (2018).

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.