Hjälp oss genom att köpa boken när den kommer ut.

Projektet att ta fram ett Ludvika Lexikon är avslutat och boken började säljas 6/6 2019 i samband med högtidligheterna på Ludvika Gammelgård.