Högbergsskolan

Högbergsskolan, gymnasieskola i Ludvika invigd 1960.

Arkitekter var Helge Zimdahl och Einar Lovén. De första åren hade den drygt 700 elever och det var elever från både Ludvikas och Smedjebackens kommuner. Läroverket hade legat i nuvarande Vasaskolan men det utökade antalet elever krävde en utbyggnad.

Skolan utökades snart med yrkesskola som låg i C- och D-husen och var klar 1964. Även fackskolan höll till i dessa hus. År 1975 startade kommunala vuxenutbildningen och 1978 byggdes skolan ut med B-huset för fordonsutbildning och verkstadslokaler. Samtidigt började som filial till skolan, kallad Malmenskolan, bygg- och transportutbildningar i Grängesberg.

Under 1980-talet bildades Västerbergslagens Teknik- och Utvecklingscentrum, VTU, av Asea/ABB och kommunen. VTU startade först en högskoleutbildning på Högbergsskolan i samarbete med Mälardalens Högskola i Västerås men senare flyttades utbildningen till Kasttjärnsparken.

År 1994 bildades >Västerbergslagens Utbildningscentrum. Se också >skolor.

 

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.