E Cassels Arbetarefond, Stiftelsen

E Cassels Arbetarefond, Stiftelsen, är en stiftelse i Grängesberg, som grundades efter en donation av Ernest Cassel 1896. Se Cassels Donation.

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de av stiftelsen ägda fastigheterna i Grängesberg och i syfte att tillgodose behov hos innevånarna i Ludvika kommun, upplåta fastigheterna för föreningsverksamhet, konserter, filmförevisningar, dans, idrottsaktiviteter och andra inom- och utomhusarrangemang enligt styrelsens bedömande.

Stiftelsens förmögenhet: ca 650 000 kr. Adress Box 19. Grängesberg. (0240-20039)

Källa: stiftelsemedel.se

 

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.