Archive | Å

åar och kanaler i Ludvika kommun

åar och kanaler i Ludvika kommun Ludvika kommun är rik på sjöar, cirka 330 stycken. Många av sjöarna är källsjöar och avvattnas genom Kolbäcksån, Arbogaån, Sävälven, Mångsälven och Nittälven. De västra delarna avvattnas genom Svartälven, medan vattendragen i nordöstra delen rinner till Dalälven. (Se även >avrinningsområden samt >Istiden och dess spår i Ludvikatrakten) På länken […]

Continue Reading

Åhlén & Holm/Tempos allmänna historik

Åhlén & Holm/Tempos allmänna historik Åhlén & Holm var från början ett postorderföretag i Insjön. Det grundades 1899 av Johan Petter Åhlén och Erik Holm i Insjön som ett postorderföretag. Mottot var Full belåtenhet eller pengarna tillbaks. Den allra första produkten man hade i sitt sortiment, var en tavla med kungafamiljens porträtt, som de följande åren […]

Continue Reading

Åhléns

Åhléns är en detaljhandelskedja i Axel Johnsongruppen med ca 65 varuhus i Sverige och ett av dessa låg vid Storgatan 26 i Ludvika från 1961 till 2018. Se artiklarna >Storgatan 26 blir Åhlénska huset och >Åhlén & Holm/Tempos allmänna historik.

Continue Reading

Åsberg Einar

Åsberg, Einar, 1905-1993, riksspelman, bagare, gårdsfogde och fastighetsskötare, född i Norberg. Han var född i en spelmanssläkt och både far och farfar spelade nyckelharpa. Som ung kom han till Ludvika och började på Konsumbageriet. 1946 blev han Dalarnas första Riksspelman. Han var mycket aktiv medlem i Ludvika Folkdansgille.

Continue Reading

återvinningscentraler

återvinningscentraler. WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Hämtning av hushållsavfall sker i deras regi. Från 2017 har bolaget avtal med Borlänge kommun att lämna hushållsavfallet på deras återvinningscentral Fågelmyra. För Ludvikas del finns återvinningscentraler i Björnhyttan och Fredriksberg, där grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall med […]

Continue Reading