Archive | Å

åar och kanaler i Ludvika kommun

åar och kanaler i Ludvika kommun Ludvika kommun är rik på sjöar, cirka 330 stycken. Många av sjöarna är källsjöar och avvattnas genom Kolbäcksån, Arbogaån, Sävälven, Mångsälven och Nittälven. De västra delarna avvattnas genom Svartälven, medan vattendragen i nordöstra delen rinner till Dalälven. (Se även >avrinningsområden samt >Istiden och dess spår i Ludvikatrakten) På länken […]

Continue Reading

Åsberg Einar

Åsberg, Einar, 1905-1993, riksspelman, bagare, gårdsfogde och fastighetsskötare, född i Norberg. Han var född i en spelmanssläkt och både far och farfar spelade nyckelharpa. Som ung kom han till Ludvika och började på Konsumbageriet. 1946 blev han Dalarnas första Riksspelman. Han var mycket aktiv medlem i Ludvika Folkdansgille.

Continue Reading

återvinningscentraler

återvinningscentraler. WessmanBarken Vatten och Återvinning AB (WBAB) är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Hämtning av hushållsavfall sker i deras regi. Från 2017 har bolaget avtal med Borlänge kommun att lämna hushållsavfallet på deras återvinningscentral Fågelmyra. För Ludvikas del finns återvinningscentraler i Björnhyttan och Fredriksberg, där grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall med […]

Continue Reading