Archive | Y

Yngström Erik

Yngström Erik, 1911-1992, var bibliotekarie och poet. Han var född i Falun och verksam i Grängesberg. Erik Yngström var med i redaktionen för Gränge allt sedan starten 1963 fram till nr 12 1981. I Gränge nr 4 har han i flera artiklar beskrivit vad han forskat fram bl a om offerhuset i Grytänge, S:t Stenbjörns […]

Continue Reading