Archive | V

V-com

V-com (Video Communication AB) är ett filmbolag i Ludvika som producerar alla typer av film samt levererar videokonferensutrustning. Det registrerades 1991 och har ca 3 anställda och har sitt kontor vid Grottvägen 11.

Continue Reading

Vadfors Kjell

Vadfors Kjell, född 1933 i Karlsänge, elektriker samt hembygds- och släktforskare. Övertog faderns elfirma och drev den fram till pensioneringen 1998. Föräldrar var August Eriksson (Vadfors) född 1885, och Hilda Vadfors, född Sandberg i Ramsele 1900. Föräldragården i Karlsänge byggdes 1859 av Kjells farfars far, Tägt Erik Jansson, född  i Laxsjön. Denne var bror till […]

Continue Reading

Vadfors Kjell lång version

Vadfors Kjell, född 1933 och boende i Karlsänge, är elektriker samt flitig hembygds- och släktforskare. Han övertog faderns elfirma, som han drev fram till pensioneringen 1998. Vadfors är född på Sunnansjö sjukstuga. Vid den tiden hade hemförlossningarna upphört. Men hemmet var i Karlsänge och föräldrar var August Eriksson (Vadfors) född 1885, och Hilda Vadfors, född Sandberg i […]

Continue Reading

Våghalsen

Våghalsen, mindre by vid södra delen av sjön Väsman, två kilometer väster om Ludvika tätort. Byn är mest känd för sin stora järnmalmsgruva, som drevs under 1910-talet. Området var i princip obebott och i det närmaste oanvänt tills mitten på 1800-talet. Första gången Våghalsen nämndes var 1842 i samband med inmutning av en järnmalmsgruva. Våghalsen […]

Continue Reading

Våghuset i Sunnansjö

Våghuset i Sunnansjö ligger nära Sunnansjö Herrgård och nära den numer rivna hyttan. Den vackra byggnaden fångar uppmärksamheten, eftersom den används som affischtavla. I ett våghus skulle allt  järn, som passerade vissa upplagsplatser, vägas av en vågmästare. Enligt en förordning av år 1671 skulle vågmästarna tillsättas av  Bergskollegium. År 1730 fanns det auktoriserade vågar på […]

Continue Reading

Valla

Valla är en herrgård vid Ljunghällsvägen 5 i Ludvika. Huvudbyggnaden byggdes 1889-1890 av grosshandlaren Gustav Morin. Han byggde huset till sin blivande maka, Maria Tillaeus. En pikant historia, berättad av Elin Sidner-Olsson, omtalar att hon var en vacker, adopterad dotter i familjen Tillaeus, som tillhörde Ludvika societet. Hon var förlovad med en annan, av familjen […]

Continue Reading

vallgång

vallgång, (betesgång), var förr ett sätt att ordna husdjurens passning under betesperioden i skogarna. Vallgången sköttes av vallhjon, som kallades höla. Både pojkar och flickor mellan 8 – 16 år anlitades för detta. Hölarna följde med till fäbodarna. Ofta var det bondens egna barn, som fick uppdraget. Men man kunde också städsla en höla. Hen fick […]

Continue Reading

Van Bruggen, Frans

Van Bruggen, Frans, född 1945, är konstnär och konstnärlig rådgivare som bor i Ludvika. Van Bruggen utbildade sig 1962 – 1970 vid konstskolor i Nederländerna. Han har haft många separata utställningar och grupputställningar, främst i Sverige men också i övriga Europa och i Kina. Hans offentliga konstverk finns till exempel på följande platser: – Sporthallsväggen […]

Continue Reading

Vännebo hytta

Vännebo hytta (eller Nya Prästhyttan), låg ca 7 km öster om Ulriksberg och ca 14 km väster om Sunnansjö. Den anlades av Ludvika bruk 1829 när hytträttigheterna flyttades hit från den ursprungliga Prästhyttan, mellan Brunnsvik och Stensbo. Idén var att hyttan skulle bli mera ekonomisk om den låg närmare de stora skogarna där kolet producerades och […]

Continue Reading

vänorter

vänorter. Ludvika har ett regelbundet vänortsutbyte med Imatra i Finland, inte minst på kultur- och fritidssidan.  Imatra och Ludvika har flera naturliga beröringspunkter. Naturen har gemensamma drag och vattenkraften är, om än på olika sätt, central i båda städerna. Imatra ligger i sydöstra Finland ca 26 mil från Helsinki, 10 km från ryska gränsen och ca 20 […]

Continue Reading

Vänortsföreningen Ludvika – Bad Honnef

Vänortsföreningen Ludvika – Bad Honnef bildades 2001. Då hade verksamheten bedrivits i kommunal regi i två år. Vänortsutbytet är fortfarande en kommunal angelägenhet vilket har slagits fast av kommunfullmäktige. Bad Honnef ligger i Tyskland, vackert belägen vid Rhen, drygt en mil söder om Bonn och har många likheter med Ludvika. Staden har ca 25 000 […]

Continue Reading

Vårdcentral Engelbrekt

Vårdcentral Engelbrekt, vid Engelbrektsgatan 20, är det privata alternativet i Ludvika. Vårdcentralen öppnade i september 2012 och hade 2015 ca 9500 listade patienter och 28 anställda.  

Continue Reading

Vårdkasar

vårdkasar, var ett system av ris- och vedhögar placerade på lämpliga höjder i landet så att de kunde fungera som ett signalsystem. När vårdkasarna tändes betydde det att någon fiende hotade eller anföll landet och att allmogen skulle samlas på förutbestämda platser. I orostider kunde allmogen åläggas att vakta vid vårdkasarna och tända dessa när någon angränsande […]

Continue Reading

varmbadhus i Ludvika

varmbadhus i Ludvika Ett Järnvägarnas varmbadhus byggdes och invigdes 1906 på udden i Väsman (vid nuvarande båthamnen). Bygget kostade 7000 kr och finansierades till hälften av SWB och Bergslagens järnvägar. Resten av kostnaden fick man in genom att järnvägsmän tecknade andelar på 10 kr. Alla bland personalen vid Ludvika station, utom två, samt alla banvakter på Engelsberg-Björbo-linjen […]

Continue Reading

Väsman – Barkens Järnväg

Väsman – Barkens Järnväg, var en smalspårig järnväg som mellan 1859 och 1903 förband sjöarna Väsman och Barken. Banan kallades kort ”Smedjebackens järnväg” och dess huvudsakliga frakter var malm, järn, spannmål och virke, även persontrafik förekom. Den byggdes med den ovanliga spårvidden 1188 mm, dvs 4 svenska fot. Banan var 18.2 km och förband Smedjebackens […]

Continue Reading

Väsman Invest

Väsman Invest (VI), var ett investmentbolag som bildades 1991 och började avvecklas 2018. Bolaget skulle stödja och stimulera expansion i befintliga företag eller nya företagsidéer som hade anknytning till Ludvika kommun, genom att bidra med kompetens och kapital. VI ägs av stiftelsen Ludvikafonden där ABB och Ludvika kommun är huvudmän. Ludvikafonden bildades 1990 och fick till sitt förfogande 30 Mkr, […]

Continue Reading

Väsman Runt

Väsman Runt, motionslopp (löpning) runt Väsman med start och mål i Stadsparken i Ludvika. Sträckan var på ca 48 km och gick motsols. Banan gick på väg och bl.a. uppför Norrviksbackarna; den enda cykelbanan som ingick var från Gonäs in till mål. Loppet gick under 70-talet, enligt Rune Larsson, http://www.loparlarsson.se/content/view/98/37/, hämtat 2015-03-22. År 1981 var det ca […]

Continue Reading

Väsman Runt – Annonstidning

Väsman Runt – Annonstidning (VR) är en gratis annonstidning som delas ut varannan vecka i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Det började med ett elevarbete på Högbergsskolan 1978-79 av Anders Källgren. Han tryckte 16 000 och delade ut i Ludvika och runt Väsman, inte i Smedjebacken. Anders sålde konceptet till Lennart Norberg i Söderbärke som hade tryckt de första […]

Continue Reading

Väsman sköljer

Väsman sköljer, statistik sedan 1909 på när sjön Väsman sköljt. De första åren gjorde Ernfrid Andersson som jobbade i Lekombergsgruvan anteckningar med utsikt från Lekomberget.  Definitionen på när Väsman sköljer har därför hela tiden varit att Brunnsviksviken ska vara isfri. Under flera år ordnade Ludvika Tidning på initiativ av reportern Harald Lohse en tävling bland läsarna […]

Continue Reading

Väsman, sjön

Väsman är en 14 km lång och 1,5 – 6 km bred sjö. Största djup är 56 meter. Den ligger 155 m ö. h. Ytan är 39,1 km².  och Väsman är därmed kommunens största sjö. Väsmans utlopp är Ludvika ström. Sjön har ett tiotal öar, av vilka Sollen, Granön och Lövön är de största. Granön […]

Continue Reading

Väsmans Fiskevårdsområde

Väsmans Fiskevårdsområde Ett tio-tal öar och ett antal långa uddar ger sjön Väsman karaktär. Denna ”skogssjö”med stora djup och här och var grunda partier ger variation åt ”sjöns innevånare”. Fisket har varit en viktig näring för många människor. Nu är Sportfisket, främst genom trollingen en vanlig syn på sjön Väsman, där fisket sker främst efter […]

Continue Reading

Väsmans Isseglarsällskap

Väsmans Isseglarsällskap (WISS), bildades 1996 och 11 personer samt den erfarna isjaktseglaren Birger Andersson från Falun var närvarande vid mötet. Initiativet togs av Hans Olsson. Klubben började med att bygga isjakter i ett snickeri i Smedjebacken och snart var 12 isjakter byggda. Klubben har också en dubbel-DN. Klubben köpte containrar för att förvara isjakterna och […]

Continue Reading

Vasselsjön

Vasselsjön är en sjö i Ludvika kommun, nära Hällsjön. Läs mer i artikel Sjöar och vattendrag. Beträffande hyttdrift i Hällsjön läs artikel Norra Hällsjön

Continue Reading