Archive | S

Sädesmagasinet på Hammarbacken

Sädesmagasinet på Hammarbacken i Ludvika är ca 12 x 22 meter och i 4 våningar. Efter mycket svåra svältår i slutet av 1700-talet beslöt Ludvika bruk att uppföra ett sädesmagasin, där säd bland annat skulle lagras från goda år, så det fanns tillgängligt under  dåliga år och alltid för utsäde. I magasinets källare lagrades även […]

Continue Reading

Säfsbyn

Säfsbyn, är en tätort ca 2 km öster om Fredriksberg och den klassas sen 2015 av SCB som en separat tätort kallad Fredriksberg östra. År 2015 hade byn 283 innevånare. Säfsbyn var ursprungligen en finnby, anlagd på 1600-talet av svedjebrukare. Säfsnäs församlings kyrka byggdes i Säfsbyn 1758 – 1762. Den ersatte då ett äldre kapell på samma […]

Continue Reading

Säfsen Resort

Säfsen Resort, är en centrumanläggning med semesterstugor runt omkring i Säfsbyn och en vinterturistanläggning på Solberget ca två km söder om byn. Efter att pappersbruket i Fredriksberg stängdes 1972 kom flera förslag på hur orten skulle räddas. Ett förslag att bygga en turistanläggning på sluttningarna ner mot Säfsjön blev politiskt omtvistat 1974 men till slut 1979 fick projektet finansiellt […]

Continue Reading

Säfsenskogarna, Stiftelsen

Säfsenskogarna, Stiftelsen, är en stiftelse i Fredriksberg som bildades 1999. Stiftelsen bildades i augusti 1999. Stiftarna är Ludvika kommun, Stora Enso AB, Säfsen Resort AB och Sparr & Co. Dessutom ingår Skogsmästarskolan och Filipstads kommun i styrelsen. Ordförande är Lennart Myhrman numera bosatt i Borlänge. Ändamål: Stiftelsen skall främja företagande, information, forskning och utbildning i Fredriksberg med omnejd inom kompetensområdena […]

Continue Reading

Säfsenveckan

Säfsenveckan, är en vecka under juli med aktiviteter i Säfsen som arrangerades första gången 1998. Aktiviteterna lokaliseras till de olika orterna inom gamla Säfsnäs kommun. Säfsenveckan år 2018 hade följande aktiviteter: Söndag: Öppningsdag i Säfsbyn med konsert i Säfsnäs kyrka. Måndag: Skifsendagen, en gammal finnby med rökbastu mm. Tisdag: Ulriksbergs-dagen med fotoutställning, underhållning och guidning i den […]

Continue Reading

Säfsnäs distrikt

Säfsnäs distrikt, är ett distrikt i Ludvika kommun som omfattar Säfsnäs församling såsom den var definierad vid sekelskiftet 2000. Distrikten definierades 2016 och används i folkbokföringen och i fastighetsregistret. Distriktet hade (31/12 2017) 826 invånare, varav 394 var kvinnor och 432 var män. I distriktet finns två tätorter: Fredriksberg (västra) och Fredriksberg östra (även kallad Säfsbyn).

Continue Reading

Säfsnäs fiskevårdsförening

Säfsnäs fiskevårdsförening (FVF) Säfsnäs FVF består av sjöarna runt Fredriksberg i den gamla socknen Säfsen. Området består av ca 170 sjöar och vattendrag i västra delen av kommunen. Säfsnäs fiskevårdsförening grundades 1932. Sedan dess har föreningen främjat fisket och fiskevården i området och satsar numera på vattenvård, restaurering av öringförande vatten, vård av endemiska öringvatten […]

Continue Reading

Säfsnäs församling

Säfsnäs församling, var en församling i Västerås stift från 1748 till 2010. Församlingen bildades 1748 som en utbrytning ur Nås församling. Det var järnbruken som byggdes från 1720-talet som medförde att den gamla finnmarken i Nås blev tätare befolkad och ett tidigare kapell ersattes med en ny kyrka som byggdes 1758-1762. Säfsnäs församling ingick sen i Nås pastorat till 1798 då den […]

Continue Reading

Säfsnäs Gustavi kyrka

Säfsnäs Gustavi kyrka, byggdes 1758 – 1762 i Säfsbyn och blev Säfsnäs församlings kyrka, för att 2010 vid sammanslagningen bli en av Gränge-Säfsnäs församlings kyrkor. Bakgrund Redan 1629 ansökte befolkningen i Nås Finnmark om att få bygga en kyrka i Skifsen som ligger ca 10 km söder om Säfsbyn. Hela området som senare blev Säfnäs […]

Continue Reading

Säfsnäs Handelsförening AB

Säfsnäs Handelsförening AB, bildades 1904 från de existerande brukshandelsbodarna och Helleforsbolaget hade majoritet i bolaget. – Fredriksberg brukshandel startades 1876 av Helleforsbolaget. Detta blev den centrala butiken inom bolaget som bildades 1904. Butiken upphörde 1993 och därmed upphörde också bolaget. – Annefors filial (kallad ”Filialen”) startade 1936 och låg nära fabriksområdet i Annefors. Filialen stängdes i […]

Continue Reading

Säfsnäs Hembygdsförening

Säfsnäs Hembygdsförening, bildades 1936. Innan någon hembygdsförening bildades fanns en föreläsningsförening med en livaktig ledare, Sven Malmlöf. Han var också en eldsjäl som tog initiativ till en gammelgård som byggdes uppe vid Älgsjökullen. Den bestod av tre hus: parstuga och parbod från Västerfallet vid Frösaråsen samt en skvaltkvarn från Leijen. I Meddelanden från Dalarnas hembygdsförbund från […]

Continue Reading

Säfsnäs IF

Säfsnäs IF (SIF), bildades 1909. Redan ca 1903 hade Wiktor Gustafson och C. J. Larsson (skid- och vallatillverkaren) i Vattrangi bildat en skidklubb. Klubben ordnade 1907 ”längdlöpningar och backlöpningar i Fredriksberg”, rapporterade tidningen Dalpilen 14/3 1907. 43 tävlande deltog i längdskidspåren som var delvis utstakade på Säfssjön. Backhoppningen ordnades i en nypreparerad skidbacke på Elgsjökullen. Hur många […]

Continue Reading

Säfsongers förening

Säfsongers förening höll sitt första årsmöte 1984 i Fredriksberg och det lockade då mer än 1000 besökare. Syftet med föreningen var att återknyta bekantskapen mellan kvarboende och utflyttade Säfsnäsbor. Det började med att eleverna från årskullarna 1931-34 vid gamla skolan i Fredriksberg bestämde sig för en återträff 1982. Det blev sen en årlig tradition med en […]

Continue Reading

Sällskapet Länkarna Ludvika

Sällskapet Länkarna Ludvika, bildades den 24 April 1957, från att tidigare ha deltagit i verksamhet tillsammans med Blötberget-Grängesberg och anslutna till Sällskapet Länkarna Bergslagen. Lokaler Sällskapet fick samma år lokal i nybyggda Folkets Hus, bekostad av Asea och Ludvika stad och socken. Sällskapet har flyttat ett flertal gånger under åren. Under 1966 flyttade sällskapet till Storgatan […]

Continue Reading

Salvén Ragnar

Salvén Ragnar, 1875 – 1962, var gruvingenjör och konstnär, född i Västansjö Grangärde. Han var son till gruvingenjören Anders Erik Salvén och Ulrika f. Nordlund. Som ingenjör arbetade han i Grycksbo, Nokia i Finland och Ranheim i Norge. Han var föreståndare för Grängesbergs malmanrikningsverk 1908–1938 och har uppfunnit flera maskiner för malmhantering. Han skrev läroböcker […]

Continue Reading

Salvén, Anders Erik

Salvén, Anders Erik, 1847 – 1917, var född i Slöta i Västergötland och död i Grängesberg. Han var inspektor och direktör. Erik var son till kontraktsprosten Andreas Salvén och var gift med Ulrika Nordlund (1842-1903) och de hade fem barn, Rikard 1873, Ragnar 1875, Elin Blenda Margareta 1878, Anders Gunnar 1883 och Gunhild Elisabeth Kristina 1885. Han var därefter […]

Continue Reading

Samfond vid Gymnasieskolan i Ludvika kommun, Stiftelsen

Samfond vid Gymnasieskolan i Ludvika kommun, Stiftelsen, är en sammanslagning av donationer med liknande ändamål. Den årliga avkastningen från samfonden, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller […]

Continue Reading

Samson Sam

Samson Sam, Harald Leander ”Sam” Samson, 1907-1997, kompositör, kapellmästare, arrangör och pianist, född i Grängesberg. I Samsons hem fanns både dragspel och orgel. En intresserad lärarinna lärde honom noter och orgelspel och han debuterade i sin hembygds Grängesberg som dragspelare i dansbandet ”Lilla Kapellet” 1919. Han gick en traditionell pianistutbildning vid Karl Wohlfarts musikskola i Stockholm. Men […]

Continue Reading

Samuelsson-Ohlanders Irene

Samuelsson-Ohlanders Irene, född 1942,  är en konstnär som arbetar med olja, akryl, teckning, järn och betong. Irene studerade på universitet med inriktning på glesbygdsutveckling. Hon hade från 1991 till 2016 ett 30-tal större separatutställningar, främst i mellan-Sverige, varav två i Ludvika. Hon har deltagit i ca 15 samlingsutställningar samt är representerad med offentlig konst i ca […]

Continue Reading

Särskilt boende för äldre i Ludvika kommun

Särskilt boende för äldre i Ludvika kommun Särskilt boende för äldre är benämningen på de boende-alternativ, som kommunen ansvarar för. Det särskilda boendet kan vara ett äldreboende, demensboende eller korttidsboende. Den som erbjuds plats i särskilt boende skall ha ett omfattande hjälpbehov, som inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller på annat sätt. I Ludvika finns […]

Continue Reading

SatMaran

SatMaran, mountainbike-lopp för kvinnor på 44 km med start och mål i Blötberget. En kortare variant på 27 km finns också. Första loppet gick år 2000. Arrangör är IF Vulcanus. Devisen är ”Det viktigaste är inte att vara en SatMara utan att känna sig som en sådan.” År 2018 startade ca 180 tjejer totalt i dom två loppen. […]

Continue Reading