Archive | P

Paljakapriset till Dan Anderssons minne

Paljakapriset till Dan Anderssons minne, instiftades 2009 och ska användas till att uppmuntra unga kulturutövare till Dan Anderssons minne. Bygdepengen uppgår till 0,25 procent av den samlade bruttoersättningen för den el som vindkraftverket på Paljakoberget årligen inbringar. Paljakoberget ligger ca 2 km söder om Bringsjöberg. Det är Fjällbergsvind EF och Dala Vind AB som äger detta vindkraftverk. […]

Continue Reading

Pärlby

Pärlby, Gården Pärlby ligger på västra sidan av sjön Saxen ca 2 km öster om Nyhammar. Namnet Pärlby har blivit en förvanskning av det ursprungliga ”Pellby”, som i sin tur troligtvis härleder från mansnamnet Pelle (Per). Pärlby skrevs första gången långt in på 1700-talet, men godkändes aldrig riktigt av bygdens folk. Så ”Pellby” är än i dag det […]

Continue Reading

PärleMor

PärleMor var en butik vid Engelbrektsgatan 6 i Ludvika där kunderna kunde göra sina egna smycken. Butiken öppnades 2007 av Eva Schenning. År 2013 trappade butiken ner verksamheten.

Continue Reading

Parling Nils

Parling, Nils, 1914 – 2002, var författare som bodde i Silverhöjden. Han föddes i ett finntorp i Palahöjden en halvmil norr om Strömsdal i Säfsnäs socken. Fadern var finnättling och moderns släkt valloner. Fadern – liksom farfadern som också bodde i torpet – arbetade i hyttan på Strömsdals bruk. Framför allt farfadern var en inbiten […]

Continue Reading

Persbo

Persbo  ligger ca 9 km norr om Ludvika vid riksväg 50 mellan Håksberg och Gräsberg. Orten är en långsträckt bergsmansby med både gamla och moderna byggnader på båda sidor om riksvägen. Orten är så långsträckt att den från 2015 av SCB betraktas som tre småorter, Persbo Norra, Persbo Södra och Persbo Källbotten med totalt 217 invånare (2015). […]

Continue Reading

Persbo hyttor

Persbo hyttor Persbo by räknas som medeltida, så även byns första hyttor. Det anses att hyttdriften spritt sig till Väsmanbygden österifrån, eftersom det i Norrbärke och Silvberg finns flera ruiner av medeltida hyttor. Ett exempel är den s k frälsehyttan i Gessberg, en mil nordost om Persbo, som tros vara anlagd under Sturarnas tid (1470–1520). […]

Continue Reading

Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB

Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB, etableringsår 1971, bedriver uppfödning och försäljning av lax-artad fisk. Bolaget hade 4 anställda och 3 Mkr i omsättning (2017) och Håkan Olsson i Gräsberg var enda styrelseledamot. Bolaget har ett dotterbolag Persbo-Klotens Fiskodling AB, som (2017) hade 2 anställda och 4 Mkr i omsättning, som har fiskodling i Klotensjön i Lindesbergs kommun och fabrikslokal i […]

Continue Reading

Persson, Evald

Persson, Evald född 1936 i Almunge, Uppsala kommun. Evald är känd profil i Ludvika som mångårig varuhuschef för Tempo/Åhléns och minst lika känd som ordförande i Västerbergslagens Geologiska Förening sedan 1989 med undantag för några år på 1990-talet. Evald växte upp i Uppsala och gick i Vaksalaskolan, då Sveriges vackraste skolbyggnad, byggd 1925 i nyklassicistisk […]

Continue Reading

Pettersson Rudolf

Rudolf Pettersson (1921-2015) – En välkänd profil i Ludvika. Han var född 1921 i Sickelsjö utanför Arboga, studerade lantbruk och tänkte skaffa sig en egen gård, men så blev det inte. 1947 började han studera på Brunnsvik med avsikt att bli ombudsman för Lantarbetare-förbundet. Efter 2 års studier flyttade han till Ludvika och fick plats på […]

Continue Reading

Petterssons Färg

Pettersons Färg, färgaffär som grundades 1930 i ett numera rivet hus på Engelbrektsgatan 7. Grundare var Bertil Petterson, som dessförinnan varit springsjas på Ludvika färghandel i samma hus. Engelbrektsgatan 7, Ludvika Färghandel,  år 1910. (foto Bygdeband) I början hade Bertil bara en springgrabb i butiken men år 1980 hade arbetsstyrkan vuxit till 7 personer. Affären […]

Continue Reading

Pikku Matti

Pikku Matti var en ångbåt som bland annat gick i Hörken och Väsman. Den beställdes av Grängesbergs Stora Konst & Järnvägsbolaget och tillverkades 1880 vid Ludwigbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm. Den var 8.90 x 2.38 meter och hade en ångmaskin på 5 hk. Den gick först som demonstrationsbåt i Stockholm och 1883 såldes den till Kloten AB. Den gick […]

Continue Reading

Pingstkyrkans Second Hand

Pingstkyrkans Second Hand är en butik vid Storgatan 9/Tingshusgatan 14 i Ludvika. Medlemmar i Pingstkyrkan driver verksamheten genom att hämta föremål som folk vill skänka samt hålla butiken öppen för försäljning. En del av föremålen lämnas vidare till PMU Interlife och används i Pingstkyrkornas sociala verksamhet. Kyrkan öppnade butiken 1994 och hade 1995 ca 20 medlemmar som […]

Continue Reading

Pitcher’s

Pitcher’s är en restaurang vid Carlavägen 9 i Ludvika. Pizzeria Fontana öppnades () av (). Under 2008 och 2009 råkade gäster ut för matförgiftning pga trasig utrustning i köket. Lokalen övertogs 2012 av Ridvan Abika och Aydin Abic från Borlänge. Ägarna inkluderade gamla Dala-Demokratens lokal i verksamheten och efter renovering öppnades Restaurang Buffalo Sportbar 2014 . Buffalo övertogs i […]

Continue Reading

PJ Carlsson Maskin AB

PJ Carlsson Maskin AB, grundades 1960 av Per Johan Carlsson, Norrvik, Ludvika. Företaget säljer fyrhjulingar, snöskotrar, släpvagnar, båtar, båtmotorer, gräsklippare, motorsågar, röjsågar, hjälmar, skydds- och arbetskläder. Butik och serviceverkstad ligger i Norrvik med adress Norrvik 13. Företaget drevs 2016 av Benny Carlsson och Christina Carlsson och hade då 7 anställda. Källor: Företagets hemsida och årsredovisning 2015-16.

Continue Reading

Plimab

Plimab AB, är ett verkstadsföretag som utför vattenskärning och tillverkning av plåt- och stålkonstruktioner. Företagets lokaler ligger vid Aspvägen 1 i Ludvika, hade 2017 ca 10 anställda och en omsättning på 17 mkr. Källa: Företagets senaste årsredovisning (2018).

Continue Reading

Portalen vid Eriksgatan

Portalen vid Eriksgatan uppfördes 1920 av byggmästare Henning Andersson på uppdrag av källarmästare C G Rapp på Stadshotellet i Ludvika. Han drev även en sommarrestaurang, Grand, även kallad Gula Paviljongen, som låg i en park vid Eriksgatan. Portalen skulle vara en pampig entré till Grand enligt Ludvikakännaren Nils Dahlberg. Sommarrestaurangen  låg ungefär där nuvarande NLT-huset ligger. […]

Continue Reading

Posten Ludvika

Posten i Ludvika fick officiell status 1869 då en poststation öppnades vid Marnes station efter Wesman – Barkens Jernväg.  Dessförinnan hade post från  huvudpostkontoret i Smedjebacken lämnats av vid Valspelles gård i Marnäs. ”Gnalins” hus vid hörnet Östra Storgatan/Biskopsvägen mot lasarettet blev  från 1890-talet under några år poststation med postmästare  innan Posten 1905 flyttades till Järnbolagets hus i […]

Continue Reading

Prästhyttan

Prästhyttan låg  nära Väsman efter nuvarande Näverviksvägen, som i korsningen vid RV 66 med avtagsvägen till Krabbsjön går ned mot sjön. Prästhyttan ska ha varit anlagd 1640 av prosten i Grangärde, Petrus Erici Folkernius, kallad herr Per, och av mågen Olof Persson, (Hysings-Olof), som var bergsman i Stensbo. Hyttan hade hyttnummer 4 och låg på prostens […]

Continue Reading

PRO Gonäs-Blötberget

PRO Gonäs-Blötberget, bildades 1966. Föreningen bildades 1966 som en krets inom PRO Ludvika. Kretsen valde styrelse inom sig och hade egna möten. År 1978 ombildades kretsen till en grupp med egen ekonomi och fortfarande inom PRO Ludvika. Vid årsskiftet 1979/80 fick gruppen överta Sjöstugan vid Väsmanstranden av Gruv-8-an i Blötberget i samband med att fackklubben lades ner. […]

Continue Reading