Archive | M

Må Bättre

Må Bättre har en träningslokal, Gymmet i Ludvika, vid Storgatan 24 A, tidigare Köpmangatan 14 i Ludvika. Företaget  startades av Patrik Holmlund och öppnade lokalen år 2000 och hade 2015 ca 7 anställda. Patrik har också öppnat en lokal i Smedjebacken.

Continue Reading

Magnetområdet

Magnetområdet Magnet är en stadsdel inom Högberget. Den begränsas av Valhallavägen, Magnetbacken och del av Mossgatan. Viktiga gator inom området är Tre Krokars gata, Grottvägen, Bergsgatan samt del av Stigfinnargatan och del av Furuhällsgatan. Elektriska Aktiebolaget Magnet, som bildades 1900, rivstartade med både industribyggnad, kontor och bostäder åt de anställda. Ett stort skogsområde för planerade bostäder inköptes […]

Continue Reading

Magnusson Lars-Erik

Magnusson Lars-Erik, född 1953 i Persbo vid Ludvika, är en internationell företagare. Han blev känd för omfattande fastighetsaffärer i Nederländerna under 1980-talet och för sin involvering i Fermenta 1994. Han är ännu verksam i fastighetskoncernen Larmag med stora fastighetsbestånd i Tyskland. Från hans företags hemsida (2018) kan man göra följande sammanfattning: Han började på 70-talet […]

Continue Reading

Magnusson Lena

Magnusson Lena, född 1996 i Ludvika är en tävlingsdansare som sen 2009 tävlar tillsammans med Pontus Spelmans född 1996 i Ludvika. Båda dansade i La Danzers sen sexårs-åldern. Paret har deltagit i dansgrenarna boogie-woogie, bugg och lindy hop. Bara ett par månader efter att de börjat dansa tillsammans deltog de i junior-VM och de tog guld […]

Continue Reading

Malingarna (naturreservat)

Malingarna med insjöarna Stora Malingen och Lilla Malingen är ett naturreservat inom Ludvika kommun beläget längs riksväg 66 mellan Nyhammar och Björbo och cirka 30 km norr om Ludvika. Malingarna ligger i övre delen av Kolbäcksåns vattensystem och sträcker sig i öst-västlig riktning cirka 3,5 kilometer och i nord-sydlig riktning 1,7 kilometer. Naturreservatet Malingarna bildades […]

Continue Reading

Malmens Mekaniska AB

Malmens Mekaniska AB, har sin verksamhet vid Granlundsvägen 14 i Grängesberg, i GIA Industris gamla lokaler. Malmens Mekaniska grundades år 2000 av Håkan Andersson och har hållit till i samma lokaler i Grängesberg sedan dess. Ganska snabbt kom han i kontakt med GIA Industri AB på orten som tillverkade maskiner för gruv- och tunnelbrytning. Inom […]

Continue Reading

Malmströms Ur & Optik

Malmströms Ur & Optik, vid Hyttrisvägen 6 i Nyhammar var en ur- och optikaffär, 2013 omgjord till museum. Huset på bilden byggdes 1915 och dit flyttade Daniel Malmström (1886 – 1970) sin ur- och optik- verksamhet, som han drivit på Hyttriset sedan 1910. Han var känd som duktig optiker och urmakare. Sonen Uno Malmström tog över […]

Continue Reading

Mångdala scoutstuga

Mångdala scoutstuga ligger vid det gamla smedje- och kvarnstället Mångdala i Nyhammar vid Norrboån. Byggnaden kommer från Gänsberget, där Billerud på 1950-talet ägde stora skogsområden med tillhörande gårdar bl a Pellasgården. Denna monterades ned och såldes 1957 till Nyhammars scoutkår. I oktober 1965 kunde kåren inviga sin stuga, som då var den största scoutstugan i […]

Continue Reading

Mångdala smedja i Nyhammar

Mångdala smedja i Nyhammar uppfördes  1833 av Nyhammars bruk i Mångdala, där det tidigare legat en s.k. tullkvarn, som i sin tur anlades på 1730-talet. Just på denna plats kan också Norrboda hytta ha legat, som blev utdömd 1656 och aldrig fick något hyttnummer. I Mångdala smedja infördes modernare metoder. Man övergav tysksmidet och övergick […]

Continue Reading

Marbodal

Marbodal är en hem & inredningsbutik med inriktning på kök vid Snöåvägen 20 i Ludvika. Butiken öppnades () och har 2017 ca () anställda. Den tillhör Marbodal-kedjan som startades 1924 i Fröjereds socken och nu 2016 har () butiker.

Continue Reading

Marias Salong & Presentbutik & Nostalgicafé

Marias Salong & Presentbutik & Nostalgicafé i Sunnansjö drivs sen 2011 av Maria Almlöf och är ett familjeföretag, där maken Micke Almlöf och dottern Smilla medverkar. Maria Almlöf köpte 2011 kiosken i Sunnansjö och efter omfattande renoveringsarbete av maken Micke Almlöf, som förverkligar alla Marias idéer, kunde hennes salong- och presentbutik öppna i mars samma år. Makarnas […]

Continue Reading

Markusfallet

Markusfallet, är en gammal välbevarad finngård av kringbyggd karaktär ca 2 km nordost om Tyfors i västra Säfsnäs distrikt. ”Det är den bäst bevarade finngården i Dalarna i ett öppet och väl bevarat landskap med levande jordbruk” enligt Dalarnas museums inventering 1979. Källa: Riksintressen för kulturmiljövården i Kopparbergs län, Del Ludvika, Ulf Löfwall, 1990.

Continue Reading

Marnäs

Marnäs Marnäs ligger mellan Marnästjärn, Övre Hillen och Ludvika ström. Förutom genomfartsleden RV 66 finns följande större gator: Östra Storgatan, Furuborgsvägen, Ljunghällsvägen, Timmer-mansvägen, Grågåsvägen, Kolbottenvägen, Biskopsvägen, Marnäsgatan, Industrivägen,  Villagatan, Vallagatan. Ludvikahem uppger åtta bostadsområden för Marnäs, där de första hyreshusen byggdes 1948-49 på område Utsikten/Ravinen på Furuborgsvägen och Biskopsvägen.  Sedan fortsatte byggandet under 50- och  60-talen för att […]

Continue Reading

Marnäs Bergsmansgård

Marnäs Bergsmansgård, Ludvika. Även kallad Tholeri gård eller Sjöbergska gården. Bergsmansgård med känd historia sen 1560-talet. Gården hade sin hytta med smedja på Ludvika ströms södra sida. Gården delades ca 1700 av tre bröder i tre parter numera kallade Östra stugan, Västra stugan och Kristineberg. Gårdens historia med släkt-krönika är redovisad i Marnäsposten 1980. Gården köptes […]

Continue Reading
Marnäs Hytta 1900 - 1909

Marnäs hytta

Marnäs hytta Marnäs hytta var en bergsmanshytta, dvs den ägdes av några bönder, som vid sidan av jordbruket även sysslade med gruvbrytning och järnframställning. De kallades bergsmän och hade andelar i hyttan, som drevs som bolag. 1569 blev Marnäs hytta skattlagd, som troligen berodde på att den byggts om från blästerugn till masugn. Många anser […]

Continue Reading

Marnäsgruvan

Marnäsgruvan Marnäsgruvan kallades en av gruvorna, som hörde till Grängesbergs gruvfält och låg nära Centralschaktet. Det var inte ovanligt med ortsnamn på gruvorna i Grängesberg. Bergsmän från olika byar i trakten ägde nämligen andelar i Grängesberg, därav de många olika namnen. (Uppgiftslämnare: Viljo Vehmanen, Grängesberg) Men det fanns fler Marnäsgruvor, nämligen Stora eller Gamla Marnäsgruvan […]

Continue Reading

Marnäsposten

Marnäsposten, tidning utgiven av Ludvika Hembygdsförening. De tre första numren gavs ut till hembygdsfesterna på somrarna 1928, 1930 och 1933. Enväldig och oansvarig redaktör var Karl-Erik Forsslund. Från och med år 1970 efter 50-årsjubiléet började tidningen ges ut igen årligen.

Continue Reading

Marnästjärn

Marnästjärn är en liten sjö i Ludvikas utkant som gränsar till Högbergets villaområde, Stensveden, Gruvmuséet och Marnässkogen. Sjön har en area på 0,156 kvadratkilometer och ligger 142 meter över havet. Knutsbotjärn rinner ut i tjärnen och den rinner i sin tur ut i Övre Hillen och vidare till Kolbäcksån. Den är, liksom de övriga tjärnarna i Ludvika, en […]

Continue Reading

Mårtens och Kullens Kyrkstigar

Mårtens och Kullens kyrkstigar är en cirka 30 kilometer lång vandringsled i Grangärde finnmark nordväst om Nyhammar, Ludvika kommun. Vandringsleden består av två kyrkstigar, som ursprungligen gick fram till Grangärde kyrka samt en arbetsstig. De båda kyrkstigarna bildar tillsammans med en arbetsstig en triangulär rundvandring och utgår från socknens nordligaste finnby ”Kullen”. Till stigen från kullen […]

Continue Reading

Mas-Olle Olle Persson

”Mas-Olle” Olle Persson, racerförare från Ludvika deltog med stor framgång på femtio-talet i ett flertal motortävlingar. Han körde Midnattssols-rally med Studebaker, Hedemora 1954 med en 1953 Ferrari 250 MM, Sveriges Grand Prix 1955 med Mercedes 300 SL (Måsvinge) och blev svensk Is-mästare med 1953 Ferrari Mondial.  

Continue Reading

MaserFrakt

MaserFrakt, är ett maskin- och transportförmedlingsföretag med huvudkontor i Borlänge och ett lokalkontor vid Verkstadsvägen 3 i Ludvika. Ludvikakontoret byggdes troligen i samband med att SLT bildades 1994 och 2018 arbetade där ca 5 personer. Under andra världskriget tvingades åkeribranschen av statliga myndigheterna att införa ”ordercentraler” för att effektivisera frakter och transporter under den rådande bristen på bl.a. […]

Continue Reading

Maskinhuset i Grängesberg

Maskinhuset i Grängesberg, byggdes 1941 för att rymma maskiner för Centralschaktet som byggdes bredvid. Det innehöll (och innehåller) ett enormt gruvspel för uppfordring av malm samt utrustning för strömförsörjning, tryckluft och ventilation.   När Centralschaktet stängdes 15/1 1990 stannade också maskinhuset och det stod oanvänt under en lång tid. Det restaurerades och används sen sommaren 2012 regelbundet för konstnärliga […]

Continue Reading