Archive | Inledning

Litteraturförteckning

Litteraturförteckning Följande böcker, skrifter och tidskrifter har vi använt oss av i tillkomsten av Ludvika Lexikon. Alla är läsvärda för läsaren som vill fördjupa sig i något ämne. Dessutom har vi använt Ludvika Gammelgårds arkiv (LG), Landstingets arkiv (LA) och Folkrörelsearkivet Dalarna, alla med rikhaltigt material, också tillgängliga för den intresserade att titta i. Böcker: Bergslagsfolk […]

Continue Reading

Ludvika Kommun

Ludvika Kommun. Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och tätorten Ludvika är centralort. Kommunen är 1648 km² stor och hade ca 27 100 invånare 2018-06-30. Kommunens geologi Ludvikaområdets berggrund bildades för mer än 1,9 miljarder år sedan i en tid när Sverige låg vid ekvatorn. Idag är området sakta på väg nordost mot Sibirien. Läs […]

Continue Reading

Ludvika kommuns organisation

Ludvika kommuns organisation Historik Från socken till kommun Socknar En mer genomgripande sockenbildning – som snabbt blev territoriell – ägde rum under perioden 1150-1300 i samband med kristendomens införande. Det område som ansvarade för en kyrka kom att kallas socken. I varje socken fanns en sockenstämma som tog hand om såväl världsliga som kyrkliga frågor. De […]

Continue Reading