Archive | I

IBF Ludvika

IBF Ludvika, innebandy, bildades 1990. Ludvika innebandyklubb bildades 1990 och då fanns redan klubbar i Säfsnäs, Grängesberg och Smedjebacken. Klubbens herrar startade i division 4 och kom direkt till 3-an. År 1995/96 gick de vidare till 2-an. År 1997 gick klubben ihop med Gonäs IK och bytte namn till IBF Ludvika. Därefter har klubben haft både herr- och […]

Continue Reading

ICA Nära Grangärde

 ICA-Nära, Gamla Vägen 31 i Grangärde, ägs sedan 1996 av makarna Anders och Lotta Hedberg. Affären och husets historia har anor sedan 1834 ned till första ägaren Fredrik Eriksson, gift med brukspatrondottern Maria Olausson. Fredrik Eriksson byggde till en början ett litet affärshus på torget. I slutet av 1800-talet renoverades huset och byggdes till av den […]

Continue Reading

ICA Nära Gruvhallen Livs

ICA Nära Gruvhallen Livs, vid Stora Hagvägen 26 i Grängesberg, registrerades 1972 och drivs sen 1986 av Per-Leo Andersson. Butiken har dagligvaror samt en salladsbar och delikatessdisk. Butiken är också postombud. Företaget hade (2017) ca 7 anställda och en omsättning på 18 Mkr. Källa: mittgrangesberg.se, årsredovisning 2016/17.

Continue Reading

ICA Supermarket Matmäster

  ICA Supermarket Matmäster var en livsmedelsbutik vid Gamla Bangatan 34 i Ludvika. Butiken drevs av Gränsen Livs AB som startades 1990 och hade ca 20 anställda 2016. I Gränsen Livs AB’s styrelse satt Sven Erik och Inger Jernemyr. Butiken stängdes 2017 då ICA öppnade butik i centrala Ludvika.

Continue Reading

Ickorrbotten

Ickorrbotten  ligger ca tre kilometer nordväst  om Ludvika centrum  och är en gammal gruvort, som ligger ovanför Iviksgruvan och ovanför Hammarbacken. Den är idag ett litet villasamhälle. Man bröt malm i Ickorrbotten redan på tidigt 1800-tal, men 1822 inträffade ett ras, som tog med sig både lave och pumpar. I slutet av 1800-talet började markägare åter […]

Continue Reading

Ickorrbottens gruvområde

Ickorrbottens gruvområde ingår  i det långsträckta Håksbergsfältet, dit både Ivikens  och Källbottens gruvområden hör för att nämna några fält. Malmen består av både svartmalm och blodstensmalm. I Några anteckningar om grufvorna inom Ludvika socken af  Kopparbergs län af Herman Sundholm anges Södra  och Norra Ickorrbottengruvorna höra till det s. k. Nybergsfältet, som ligger närmast själva […]

Continue Reading

IF Metall sektion Västerbergslagen

IF Metall sektion Västerbergslagen, är en sektion för Ludvika och Smedjebackens kommuner inom IF Metall sedan 2006. IF Metall bildades 2006 när Industrifacket och Metall gick ihop. Industrifacket hade bildats 1993 genom en sammanslagning av Beklädnadsarbetarnas förbund och Svenska fabriksarbetareförbundet. I Ludvika fanns Metall avdelning 100 (men fanns det någon avdelning inom Industrifacket?). Verksamheten omorganiserades och kom att […]

Continue Reading

IF Vulcanus

IF Vulcanus (IFV), bildades 1920 i Blötberget och det var Axel Dohlwitz och John Hedlund som tog initiativet. Klubben kunde redan 1921 inviga ny idrottsplats tack vare Bergverks-AB Vulcanus’ anslag. IFV byggde också en ishockeyrink som år 1962 ersattes av en nybyggd ishockeyplan på samma plats och den döptes då till Heed-rinken. Samtidigt med rinken invigdes också det […]

Continue Reading

IFK Grängesberg

IFK Grängesberg, bildades 1905. År 2007 beslöts att de fyra existerande aktiva sektionerna skulle bilda nya föreningar och år 2012 lades huvudföreningen ner helt. Mellan 1903 och 1905 fanns det dock två tidigare idrottsföreningar, Grängesbergs Atlet- och Gymnastikförening samt Grängesbergs kyrkliga idrottsförening. Pastor Johansson som ledde den kyrkliga föreningen ska ha introducerat fotbollsspelet i byn. Man […]

Continue Reading

IFK Ludvika

IFK Ludvika, bildades 1946. Under 40-talet fanns flera kvartersklubbar i Ludvika, som: IFK Marnäs, AIK, Östansbo, Hellas, Hammarbacken och Falken. Föreningarna KFUM och ATF (Asea Tjänstemannaförening) spelade handboll. I IFK Marnäs ville man delta i seriespel och därför bildades IFK Ludvika 1946. Det fanns dock ett motstånd mot den nya föreningen och därför fick man […]

Continue Reading

Industrikompaniet Dalarna AB

Industrikompaniet Dalarna AB, är ett bemanningsföretag i Ludvika och det har till största delen (2/3) ägts av Väsman Invest. Företaget var verksamt 2011 – 2016 och hade då ca 20 anställda. Källor: Bolagets förvaltningsberättelser.

Continue Reading

Ingenjörsklubben

Ingenjörsklubben var ett hus i Ludvika som byggdes av direktör A R Göransson redan 1900. Huset låg i hörnet Storgatan/Malmgatan, just där Storgatan övergår i Valhallavägen. Han bodde där med fru och tre söner. Han dog dock redan 1901, men änkan bodde kvar med sina barn. 1904 gifte hon sig med ludvikaingenjören Sten Hellström. Paret […]

Continue Reading

Intersport

Intersport var fram till 2018 en sportbutik vid Storgatan 13 i Ludvika. Ludvika Sportdepot låg vid Storgatan 25-27 och drevs av Calle Lindh. År 1966 anslöts butiken till Intersportkedjan och år 1996 flyttade butiken till Storgatan 13. Butiken drevs av Ludvika Sport KB fram till 2011 och därefter av I-Sport Retail 50 AB. År 2014 sålde Ove Larsson […]

Continue Reading

Ishockey

Ishockey. I Ludvika kommun finns en stor inomhusrink som heter ABB Arena och ligger vid Hillängen i Ludvika. I Grängesberg finns en bandybana, Vallen, som är konstfrusen. Den sköts av Grängesbergs Bandyklubb. Ute i Ludvika kommun finns ett antal utomhus isrinkar som används både till träning och matcher. Rinkarna finns bland annat i: Blötberget som sköts av IF […]

Continue Reading

istiden och dess spår i våra trakter

istiden och dess spår i våra trakter Under den senaste årmiljonen har det funnits minst fyra istider i Skandinavien. Den senaste, Weichselistiden, började för ungefär 115 000 år sedan. Istäcket var som mest 2,5 kilometer tjockt och nådde ända ned till Nordtyskland. Trycket från ismassan gjorde att berggrunden trycktes ned flera hundra meter. Inlandsisen var […]

Continue Reading

Iviken

Iviken med Laggarudden ligger ca 2,5 kilometer nordväst Ludvika centrum. Namnet Iviken förknippas både med Laggarudden och gammal gruvdrift. Ivikens första bosättning var på Laggarudden och på 1750-talet fanns en gammal bosättning markerad på karta. Vid 1820-års storskifte registrerades en bostadsfastighet. På 1400-talet förekom det gruvbrytning på ett område i Iviken, som kallades Grandet och på […]

Continue Reading

Ivikens gruvområde

Ivikens Gruvområde Ivikens gruvområde nämns som det äldsta i Bergslagen. Det finns belägg för att gruvdrift  pågick kring Iviken redan på 1400-talet på ett område, som kallades Grandet.  Betydande brytning började redan på 1500- talet, då ett kronobruk anlades vid Ludvika ström för produktion av kulor och kanoner. Till detta levererades malm från ”Ideviksgruvorna”. Denna […]

Continue Reading

Ivikens IF

Ivikens IF, bildades troligen i början av 30-talet och fanns kvar till mitten av 50-talet. Klubben bedrev fotboll, orientering och skidåkning. Fotbollsplan låg mitt emot Röda Stugan och hade sligbeläggning. År 1950 byggde klubbens medlemmar festplatsen Skogsparken med dansbana, kiosker och servering. Där ordnades fester och danser men parken blev utkonkurrerad och lades ner 1959. […]

Continue Reading