Archive | H

Hag-Lasses priser

Hag-Lasses priser. Hag-Lasses ungdomspris, har delats ut varje år sen 2004 av Hag-Lasse Persson i Ludvika. Han har delat ut sitt kommunala arvode till ungdomarna. Från 2004 till 2010 delades arvodet ut till skolor som sen delade ut det till föreningar med ungdomsverksamhet. Därefter har det delats ut direkt till ungdomarna i samband med nationaldagsfirandet. År […]

Continue Reading

Hagalunds Bryggeri

Hagalunds Bryggeri, startades 1902 av Karl-Johan Sandberg som köpte ett stycke mark och byggde bryggeriet vid Marnästjärn. Där tillverkades framför allt svagdricka men även läsk. Vattnet togs från Marnästjärn. Bryggeriet lades ner omkring 1910.

Continue Reading

Haglöf Lennart

Haglöf Lennart, 1931 – 2013, var chef och projektledare inom ABB i Ludvika. Lennart Haglöf var född i Aspeboda och behöll hela livet ett stort intresse för fädernegården. Han läste elkraftslinjen på Elektrotekniska Fackskolan i Västerås innan han fick sitt första arbete vid reläsektorn på ASEA i Västerås. Han fortsatte dock utbilda sig och blev 1962 civ.ing. […]

Continue Reading

Haglunds Rör

Haglunds Rör, är en VVS-firma vid Malmslagarvägen 22 i Saxdalen. Firman säljer och installerar VVS-material, värmepumpar, vedpannor, vattenpumpar, rör och sanitet. Källa: företagets hemsida (varmepumpar-ludvika.se).

Continue Reading

Håkansson Nils-Göte

Håkansson, Nils-Göte, 1915 – 1994, elkraftsingenjör och hembygdsforskare, född i Eljaröd i Skåne. Han arbetade på Asea som ingenjör inom HVDC med specialitet HVDC-ventiler. H var produktiv hembygdsforskare inom Ludvika Hembygdsförening och energisk författare. Han skrev många artiklar och böcker där han redovisade resultaten av sin forskning. Böcker: Kortfattad beskrivning av Ludvika gruvmuseum, 1969 Ludvika-krönika [1] […]

Continue Reading

Håksberg

Håksberg, en tätort med 443 innevånare (2017) ca 5 km norr om Ludvika. Landforsen räknas in i tätorten. Orten var uppbyggd kring gruvverksamheten som varade från början av 1700-talet fram till 1979. Håksbergs gruvor var en av de största av de gruvor i Västerbergslagen som efter 1937 ägdes helt av tyska Lekombergsgruppen. Efter att gruvverksamheten […]

Continue Reading

Håksbergs IF

Håksbergs IF, bildades 1939 och upphörde 1985. Det var några gruvarbetare som tog initiativet och föreningen fick direkt ett 60-tal medlemmar. Den första aktiviteten var att försöka få till en idrottsplats i Håksberg. Ett fotbollslag bildades, med avsikt att delta i seriespel och det laget hann spela fem matcher under 1939. Förutom fotboll höll föreningen på […]

Continue Reading

Håksbergs skytteförening

Håksbergs skytteförening, bildades 1941 och upplöstes 1996. Första året fick föreningen 35 medlemmar. Medlemmarna var tvungna att utföra arbete på skjutbanan varje dag. Många medlemmar deltog i banskjutning och fältskytte. Föreningen ordnade också flera egna tävlingar. Bland duktiga skyttar kan nämnas Herbert Dagvall, Vidar Westerlund, Folke Gystavsson, Olle Wiker och Hans Strömberg. Intresset för föreningen var […]

Continue Reading

Håksbergsfältet

Håksbergsfältet Håksbergsgruvorna ligger i det centrala Håksbergsfältet, som utgår i rakt streck från Finnäsfältets början vid Finnäs, fortsätter under Väsman till Iviksfältet, upp till Ickorrbotten och så till Håksberg, sedan över Gräsbergsfältet till Torrstensbergsfältet norr om Ludvika, och fortsätter så in i Norrbärke socken. Malmen är en kvartsjärnmalm med både magnetit och blodsten, ibland kvartsrandad. […]

Continue Reading

Hällefors-Fredriksbergs järnvägar

Hällefors-Fredriksbergs järnvägar (HFJ) omfattade järnvägssträckorna Neva – Fredriksberg – Hörken (Säfsnäs järnväg eller Säfsbanan) och Hällefors – Gravendal. Spårvidden var 802 mm. Neva – Annefors/Fredriksberg – Hörken I Sävsnäsverkens regi byggdes från och med 1875 den smalspåriga järnvägen Säfsnäs järnväg från Fredriksberg till Hörken på Bergslagsbanan, den så kallade Säfsbanan. Banan byggdes i två avsnitt, Hörken-Gravendal […]

Continue Reading

Hällsjön

Hällsjön är en sjö som ligger i Ludvika kommun. Läs mer i artikel Sjöar och vattendrag. Beträffande hyttdrift vid  Hällsjön samt byn Hällsjön läs artikel Norra Hällsjön.

Continue Reading

Hällsjön – Grängesberg – en historisk kraftöverföring

Hällsjön – Grängesberg – en historisk kraftöverföring 1893 Hällsjöns gamla bergsmansby med hyttdrift sedan 1600-talet valdes 1893 att leverera 3-fas växelström till gruvan i Grängesberg. Situationen vid gruvan hade börjat bli kritisk, produktionen ökade men kraftöverföringen med konsthjul och på sista tiden ångmaskiner räckte inte längre till. I omvärlden experimenterades det med överföring av kraft […]

Continue Reading

Hammarbacken som bostads- och turistområde

Hammarbacken som bostads- och turistområde Hammarbacken är beläget strax norr om Ludvika centrum. Utöver att vara en plats för historiska byggnader som  Ludvika Bruk, Sädesmagasinet, Ludvika kapell, Smedbostäder (se nedan),  består Hammarbacken dels av ett äldre bostadsområde med lägenheter i bruksmiljö kring Bruksgatan, dels av nyare villaområden, som växte fram från senare delen av 1970-talet samt […]

Continue Reading

Hammarbackens kraftstation

Hammarbackens kraftstation, ligger i Fredriksberg vid Säfssjöns utlopp och mynnar ut i Mellansjön. Kraftverket byggdes 1900 av Gravendal och byggdes om 1947 av Hellefors Bruk, som 1916 hade köpt Gravendal. Ägare har senare varit Billerud (från 1958), Uddeholms kraft (1988), Gullspångskraft (1992), Birka Energi (1998), Fortum (2002) och Karlskoga Vattenkraft (2013). Fallhöjden är 3,8 m. Effekten: Ett aggregat på 0,13 MW, flödet 1,8 […]

Continue Reading

Hammarfallets gästgivargård

Hammarfallets Gästgivargård tog över gästgiveri-verksamheten från Östansbo Gästgivargård 1861 och bedrev gästgiveri fram till 1875. Därmed överflyttades gästgiveriverksamheten från Grangärde(Grenge) socken till Norrbärke socken, eftersom denna del av Marnäs hörde dit på den tiden. Mellan 1875 – 1880 bedrev istället Salomon Salomonsson gästgiveri i sin gård en liten bit därifrån (se Bergsmansgårdar och Bruksherrgårdar). Efter […]

Continue Reading

Handels

Handels Sv. Handelsarbetareförbundet Ludvika avd. 38 bildades 1917. År 1957 ändrades namnet till Sv. Handelsanställdas förbund Ludvika avd. 38. År 1962 bildade Handels-avdelningarna Ludvika, Avesta, Fagersta, Grängesberg, Smedjebacken, och Hedemora en storavdelning som fick heta Ludvika 38. Till en början var de gamla avdelningarna sektioner till storavdelningen. År 1966 blev sektionerna klubbar. Genom sammanslagning med avd. […]

Continue Reading

Handelsbanken

Handelsbanken, egentligen Svenska Handelsbanken. Grangärde Kontoret i Grangärde öppnades troligen någon gång före 1917 i det sk Nylinska huset vid Gamla vägen 27. Huset byggdes om 1947. Kontoret lades ner 2016. Personalen rapporterade vid städningen i samband med att kontoret lades ner: ”Vi har hittat en bok från 1917 och innehållet i den tyder på […]

Continue Reading

Hansson Robert

Hansson Robert, 1887 – 1940, var kirurg och tuberkulosläkare, född i Grangärde. Han studerade i Uppsala och Stockholm och fick läkarlegitimation 1915. Han arbetade som kirurg i Stockholm och Karlstad till 1925 men blev alltmer intresserad av behandling av tuberkulos, främst behandlingen av ben-, led- och körteltuberkulos. Han blev 1926 och till sin död överläkare […]

Continue Reading

Harnäs

Harnäs ligger delvis i Ludvika kommun, men den större delen hör till Smedjebackens kommun. Harnäs Ludvikadel börjar omedelbart på andra sidan järnvägsövergången vid Hillänget med en liten  bit längs Harnäsvägen och fortsätter vid en vägkorsning  sedan en bit uppåt på högra sidan av Norsbergsvägen. Villorna på vänstra sidan hör till Smedjebacken. Vid vägkorsningen börjar också den väg […]

Continue Reading

Hedells Entreprenad AB

Hedells Entreprenad AB, är ett entreprenadföretag inom väg- och anläggningsområdet som har sina lokaler vid Brunnsvägen 13 i Fredriksberg. Företaget registrerades 2007 och hade (2017) 6 anställda och ca 6 Mkr i omsättning. Det leds av CO: Christer Hedell (f. 1942) och Magnus Hedell (f. 1968). Källa: allabolag.se  

Continue Reading