Archive | G

Galgbacken

Galgbacken ligger ca 2 km från Ludvika längs Kronvägen vid Björkåsbacken, ca 1,5 km före Kåsen. Galgbacken hör till Norra Hällsjön. Det är en s. k. galg- och avrättningsplats, som ska ha använts från 1600-talet till 1800-talet. Platsen är anvisad och utpekad av Birger Karlsson, f 1891, Kåsen. Han minns från sin barndom att det på […]

Continue Reading

Gällingen

Gällingen, en kraftstation ca 4,5 km nordost om Gravendal. Kraftstationen avvattnar sjön Gällingen med uppströms sjöarna Holmsjön och Hösjön. Sjön Gällingen är 3,43 km² medan totala avrinningsområdet är 60 km². Kraftstationen mynnar ut i Gällingsälven som senare blir Brittälven, Mångsälven, Sikforsån och i Grythyttan rinner ut i Svartälven. Kraftverket är en underjordsanläggning och byggdes 1959. Fallhöjden är 31-33 m. Till […]

Continue Reading

Gamla Grändens Café

Gamla Grändens Café på Storgatan 15/17 öppnade sin rörelse hösten 2017 efter AA Fesk AB:s konkurs samma år. Ägare är paret Eva och Mikael Hayden. Man serverar sallader, smörgåsar och fikabröd. Sommaren 2018 hade man en relativt stor uteservering på Storgatan i anslutning till caféet.

Continue Reading

Gammeldansens Vänner i Ludvika

Gammeldansens Vänner (GDV), Ludvika (1966-1996). Gammeldansens Vänner i Ludvika bildades 1966 och lades ned 1996. Föreningen anordnade danser på bland annat ålderdomshem och långvårdsinrättningar samt anordnade resor.      

Continue Reading

Gänsberget

Gänsberget med dess gårdar och bosättningar ligger på den östra sidan av sjön Gänsen, höjd över havet 300-350 m. De gårdsnamn som förknippas med Gänsberget är: Vikars, Dalkarlsberg, Klacktäkten, Mårtens, Jan Mats, Pellas, Hälla och Ollars. Gårdarna har s k lidläge och är utspridda inom ett 5 km² stort område. Berggrunden är rik på mineraler […]

Continue Reading

Gänsen, byn

Gänsen/Jänsen är en by som ligger i Grangärde finnmark vid västra stranden av sjön Gänsen, 246 meter ö.h. Byn präglas av tidigare boskaps- och jordbruksverksamhet med många terrasserade smååkrar. Finnmarksbyn Jänsen är belagd sedan 1621/22 enligt ett kungabrev och är en av Grangärde sockens första finnbosättningar. Lauri Rikkinen (Lasse Knutsson) fick ett års skattefrihet för […]

Continue Reading

Garvarns Skor J G Andersson

Garvarns Skor J G Andersson, eller bara Garvarns, grundades av J G Andersson 1879. Den hade från början butik på Karlhäll och garveriet hade man i Landforsen. Garveriverksamheten lades ned 1916. År 1904 flyttade butiken till det nybyggda huset Storgatan 13 i korsningen Storgatan – Eriksgatan (huset där Intersport senast låg). Där fanns den till 1976 då det […]

Continue Reading

Garvarns Torg

Garvarns Torg, torg i korsningen Storgatan 11 – Eriksgatan 9 i Ludvika som uppstod 1992 då Goedeckes affärsfastighet eldhärjades och senare revs. Torget har använts som konsertplats under Ludvikafesten samt som plats för skördedagar, tillfälliga försäljningar och marknader. På torget installerades 2003 ett litet konstverk i brons ”Uttergrupp” med tre uttrar vid en vattenkonst. Skulptören är May Lindholm.

Continue Reading

Gästgivargårdar

Gästgiveri var en inrättning för resande på vägarna där mat och inkvartering skulle erbjudas samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan från 1649, som avskaffades 1933. Skjutsningen skedde dock även fortsättningsvis med böndernas hästar. Gästgivarna hade skyldighet att lämna in listor för varje månad på sina nattgäster till Kronofogden. […]

Continue Reading

Gästis i Grangärde

Gästgivargården Gästis, vid Gamla Vägen 40, Grangärde, har genom tiderna varit gästgiveri, tingshus, kommunalhus och kontor.  På 1600-talet fanns ett litet hus för gästgiveri och skjutshållning norrut i byn mellan Grangärde Herrgård och Bysjön. Där hölls även ting och sockenstämma. Huset blev så småningom i dåligt skick och 1855 beslöts att det skulle flyttas och byggas […]

Continue Reading

Geijer Arne

Geijer Arne (1910-1979) var född i Söderala utanför Söderhamn och växte upp i Nyhammar och började jobba på Bruket som 17-åring. Arnes far Karl och hans två farbröder Per och Fritz var pionjärer inom arbetarrörelsen. De var med och slogs för bättre arbetsvillkor på sågverks- och massaindustrierna längs hälsingekusten. De bidrog bl.a. till en insamling till […]

Continue Reading

GIA Industri AB

GIA Industri AB (de två sista åren Atlas Copco GIA), var ett företag i Grängesberg som i 130 år tillverkade gruvutrustning. Företagets historia går tillbaka till anno 1884, blev på 1900-talet Grängesbergs Industrivaru AB och senare GIA Industri AB, som tillverkade underjordslok, servicetruckar, lastare med grävarm, laddningsutrustning och ventilationssystem för gruvor i hela världen. Atlas Copco […]

Continue Reading

Glasjouren i Ludvika

Glasjouren i Ludvika är en enskild firma vid Östra Storgatan 1 i Ludvika som utför glasreparationer. Torsten Persson Glas startade på mitten av 60-talet och flyttade till nuvarande adress på mitten av 90-talet.

Continue Reading

Glitterfabriken i Västansjö

Glitterfabriken i Västansjö var Sveriges enda tillverkare av glitter och var verksam från 1948 till i början av 70-talet. I närmare 25 år tillverkades glitter och andra juldekorationer i Västansjö gamla skola. Företaget hette Västansjö Industri AB. På en säsong gjorde man 500 000-700 000 meter julglitter. Det hela började 1948, då Kjellbergs agentur i Stockholm […]

Continue Reading

Globe Bokhandel AB

Globe Bokhandel AB, startades som en liten missionsbokhandel 1981. Den första butiken låg på hörnet Storgatan / Engelbrektsgatan i Ludvika. 1984 flyttades butiken till Engelbrektsgatan 8 och i samband med det så övertogs också radio-TV-butiken som då fanns där. Sommaren 2002 flyttades butiken igen men denna gång blev det en kort flytt, till Sko-Citys lokal vägg […]

Continue Reading

Golden Crown

Golden Crown är en restaurang vid Storgatan 31 i Ludvika. Den öppnades 1989 under namnet Silver Dollar av krögarfamiljen Li. År 2016 såldes den till Chinatowns ägare, Jing-Jing Zhang och Frilung Trenh, som döpte om den till Golden Crown. De hade 2016 ca 5 anställda vid restaurangen.

Continue Reading