Archive | D

Dagkarlsbo

Dagkarlsbo (Stora Dagkarlsbo) är belägen 4 km söder om Ludvika Stads centrum efter Snöåvägen vid sjön Haggen och ligger söder om Östansbo på gränsen till Norbärke socken. Ingen direkt avgräsnsning finns, det är jordbruksbygd som ej är exploaterad av Ludvika kommun. Lilla Dagkarlsbo ligger inom Norrbärke socken. Människor har funnits i Dagkarlsbo redan under järnåldern. […]

Continue Reading

Dahl Höglund, Laila

Dahl Höglund, Laila, född 1964 i Ludvika, kristen sångerska, låtskrivare, föredragshållare och författare. Från 1983 har hon gett ut 9 skivor och 1991 deltog hon i svenska Melodifestivalen. Från 2005 har hon även gett ut tre böcker.  

Continue Reading

Dahl Sverige

Dahl Sverige, är ett grossistföretag för VVS och fastighet.  Företaget har ca 60 butiker varav en ligger vid Svetsarevägen 1 i Ludvika. Butiken öppnades 1998 vid Snöåvägen 35 men blev med tiden trångbodda och flyttade ca 2011 till Essverks tidigare lokal vid Svetsarevägen 1. Butiken har ca 4 anställda.

Continue Reading

Dahlgrens i Dalarna AB

Dahlgrens i Dalarna AB är ett företag som bedriver försäljning av däck på grossistbasis i Mellansverige samt till konsumenter i Ludvika och Dala-Järna. Det registrerades 2005 och har verkstad vid Faluvägen 58 i Landforsen. Det ägdes 2015 av Peter Dahlgren och hade då 4 anställda.

Continue Reading

Dala Bergslags Uppfinnare

Dala Bergslags Uppfinnare (DBU), bildades 1986 och är en medlemsklubb inom Svenska Uppfinnarföreningen (SUF). SUF grundades 1886 av Salomon August (S. A.) Andrée (ballongfararen) och har (2018) ca 30 lokala medlemsklubbar runtom i landet med ca 2000 medlemmar. DBU bildades 1986 av 10 deltagare på ett möte i Smedjebacken, med namnet Dala Bergslags Innovatörer, och första styrelsen blev Lauri Niemiaho (ordf.), […]

Continue Reading

Dala Borrenergi AB

Dala Borrenergi AB, är ett hantverksföretag inom värmebranschen vid Södra Hörksvägen 108 i Hörks Hage, Grängesberg. Företaget borrar och installerar berg- och jordvärme, installerar värmepumpar samt utför vattenborrning. Företaget registrerades 2011 av Per Löw och hade (2017) 3 anställda och en omsättning på ca 8 Mkr.  

Continue Reading

Dala Lås i Ludvika

Dala Lås i Ludvika är en låssmedsbutik vid Storgatan 45 i Ludvika. Den tillhör företaget Dala Lås som startades 1968 och 2016 hade 17 anställda och 5 butiker i Dalarna. Butiken i Ludvika startades 2013 då den köpte den förra låsbutiken Låscenter i Ludvika och övertog dess verksamhet.

Continue Reading

Dala-Demokraten

Dala-Demokraten (DD) är en dagstidning som (2017) ges ut av AB Nya Dala-Demokraten som ägs av Mittmedia AB. DD hade (2015) ca 20 anställda men efter övergången till Mittmedia fanns endast ett lokalkontor i Avesta kvar och 2018 finns endast huvudkontoret i Falun kvar. DD tillhörde till ca 2014 Folkrörelsernas Mediastiftelse i Dalarna med eget tryckeri i Falun men […]

Continue Reading

Dalarnas Försäkringsbolag

Dalarnas Försäkringsbolag, bildades 1846 och hade 2018 ca 300 anställda i kontor på 7 platser inom Dalarna. Lokalkontoret i Ludvika ligger sen 2018 vid Engelbrektsgatan 9 och har ca 10 medarbetare. Bolaget ingår i en federation av 23 försäkringsbolag kallad Länsförsäkringar AB. Bolaget erbjuder försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling till både privatpersoner och företag. Ludvikakontoret startades på […]

Continue Reading

Dalin Lars

Dalin Lars ”Fågelprästen”, 1836 – 1913, var smed och präst. Han var född och uppvuxen i Säfsnäs församling. Lars var född Bjesse i Svantjärnshöjden och blev tidigt faderlös. Han fick arbeta som vallpojke och gick en termin i en ambulerande skola som bekostades av Gravendals bruk. Som 15-åring flyttade han hemifrån till Älghöjden där han blev kolardräng. […]

Continue Reading

Dalne Herman

Dalne Herman, 1901 – 1991, född Karlsson, var lanthandlare, vardagspoet, spelman och självlärd konstnär i Norrbo, Grangärde. Han träffade i slutet av 1940-talet sin blivande hustru Margit Rahm, som också var en konstnärssjäl. Paret bildade ett konstnärshem, Tuvatorp, bredvid den lanthandel i Norrbo som han drev. Lanthandeln, Norrbo Handel, överläts 1957 till annan ägare. Sedan […]

Continue Reading

Dalupproret 1743

Dalupproret 1743 (även Stora Daldansen, dalaupproret eller fjärde dalupproret)  var en upprorsrörelse som 1743 kom till utbrott i Dalarna. Upproret sjöd i stora delar av Sverige och hade sin orsak i allmogens missnöje med frihetstidens ”herreregering”. Detta missnöje var ännu starkare i Dalarna än i andra trakter, bland annat för att hattpartiet infört inskränkningar i dalkarlarnas […]

Continue Reading

Dan Andersson-priset

Dan Andersson-priset, instiftat 1963, är ett litterärt pris på 20 000 kronor (2016) som årligen delas ut av Dan Andersson-sällskapet. Pristagare: 1963 – Otto Blixt 1964 – Olle Svensson 1965 – ingen utdelning 1966 – Nils Parling 1967 – Emil Hagström 1968 – 1969 ingen utdelning 1970 – Edvard Robert Gummerus 1971 – 1973 ingen […]

Continue Reading

Dan Andersson-Sällskapet

Dan Andersson-Sällskapet, är ett personlitterärt sällskap som bildades 1962 och ”som har till syfte att bevara minnet av Dan Anderssons liv och författarskap”. Det fanns en skara människor, författare, kulturarbetare och andra som hade ett djupt intresse för Dan Andersson, hans diktning och hans korta oroliga liv och för den finska invandrarkulturen. De träffades med […]

Continue Reading

Dan Andersson-veckan

Dan Andersson-veckan, är en vecka med Dan Andersson-tema, som arrangerats under vecka 31 varje år sen 1989. Dan Andersson-veckans bakgrund År 1988 inleddes det som skulle bli en uppskattad tradition och ett återkommande evenemang. I samband med 100-årsjubiléet av Dan Anderssons födelse kom dåvarande kulturchef Robert Linnerud tillsammans med kulturnämndens ordförande Folke Thelin med förslaget […]

Continue Reading

Danielsson Bertil

Danielsson Bertil, 1942 – 2011, var född i Nyhammar och blev journalist, fotograf, revyartist och författare i Ludvika och blev med tiden en stor lokalprofil. Bertil började på Ludvika Tidning 1964 som journalist och han blev välkänd för sina finurliga och skruvade ordvändningar. Han skrev kåserier och gjorde otaliga intervjuer med folk i bygderna under vinjetterna ”Uta […]

Continue Reading

Dansband i Ludvika

Dansband i Ludvika. Ludvika blev en hemvist för många dansband. Under 50-talet ska det samtidigt ha funnits 28 dansband. Ludvika Folkpark var en populär folkpark och där fanns två dansbanor som orkestrar spelade upp till dans på under sommarhalvåret. Många spelande var parallellt med i mer än en orkester eller bytte band efter en tid. […]

Continue Reading

Datorama AB

Datorama AB grundades 1989 i Ludvika med inriktning på försäljning och service av kassaregister, butiksvågar och rena servicekonsulttjänster och är idag en distributör/grossist av kassaregister och butiksdataprodukter. VD är (2016) Lars Tomas Karlsson och företaget har 5-9 anställda. Huvudkontoret ligger på Jägarnäsvägen och en filial finns i Stockholm.  

Continue Reading

David Eklunds Minnesfond, Stiftelsen

David Eklunds Minnesfond, Stiftelsen, startades till minne av David Eklund som avled 1991 och som varit aktiv i arbetet att bevara de historiska lämningarna efter Gravendals bruk. Fonden har till ändamål att stimulera och i viss mån möjliggöra att byggnader som har anknytning till Gravendals bruks historia kan bevaras. Förmögenhet: ca 110 000 kr.  

Continue Reading

De Geer, Lars

De Geer, Lars, 1922 – 2002, var friherre, industriman och politiker (folkpartist). Lars föddes i Grangärde medan hans far Gerard De Geer var disponent på Nyhammars bruk 1921 – 1923. Han var främst aktiv i Lesjöfors.  

Continue Reading

de Verdier, Helmer

de Verdier, Helmer, 1891 – 1956, var överingenjör, disponent och VD inom massa- och pappersindustrin. Helmer tog examen vid KTH 1912 och var ingenjör vid sulfatfabriker i Gustafsberg och i Österrike innan han blev överingenjör vid  Fredriksberg. Helmer tillträdde 1918 som överingenjör och ansvarig för verksamheten i Fredriksbergsverken som då ägdes av Hellefors Bruks AB. Han […]

Continue Reading

Dennis, Bengt

Dennis, Bengt, född 1930 i Grängesberg. Han är nationalekonom, journalist och ämbetsman. Han studerade vid Colombia University där han tog magisterexamen i ekonomi. Han arbetade därefter på tidningar, Sveriges Radio och flera departement. År 1981 blev han chefredaktör på DN och 1982 utnämnde  Olof Palme honom till riksbankschef. På den posten satt han till 1993. Han […]

Continue Reading

Depken Sven L:son

Depken, Sven L:son (1871-1922), född i Göteborg, överingenjör, verkstadschef och ordförande i stadsfullmäktige. Han var en av grundarna till Elektriska A.-B. Holmia i Stockholm och kom till Ludvika och blev överingenjör vid Förenade Elektriska Aktiebolaget när Holmia och Magnet slogs samman 1906. När Asea köpte företaget 1916 blev han verkstadschef i Ludvika och det var han […]

Continue Reading

Dick Almgren Transport & Lastbilsservice AB

Dick Almgren Transport & Lastbilsservice AB, är ett vägtransportföretag som ligger vid Åkarevägen 6 i Grängesberg. Företaget grundades 1994 av Dick Almgren. I den allra första början genomfördes enbart Loka-transporter åt Spendrups. Till en början hade företaget en bil, men med större efterfrågan på Loka så blev det allt fler lastbilar samt mer personal. Brian Falk tog över företaget 2004 efter sin far. År […]

Continue Reading