Author Archive | Hans Häglund

Backgården

Backgården, är ett lägenhetshotell vid Valhallavägen 15 i Ludvika som byggdes 1959 av Diös för Ludvika Bostads AB. Det hade från början 64 lägenheter och några sällskapsrum. År 1989 slogs en del av ettorna ihop till tvåor. År 2011 fanns det 47 enrumslägenheter och åtta tvåor i huset. Ludvikahem tog över Backgården 2006 och sålde den i april […]

Continue Reading

Tyfors

Tyfors, eller Thyn, är en by i västra Säfsnäs distrikt ca 10 km väster om Fredriksberg. De första kända inflyttade till bygden kom omkring 1650 till Kvarnberget och det var två finnar, Okka och Pokka (enligt Dalpilen 12/2 1925). När järnbruket anlades 1790 fanns en liten skvaltkvarn vid älven ägd av finnarna i närheten. Järnbruket År […]

Continue Reading

Strömsdal

Strömsdal, är en by och f.d. bruksort i södra Säfnäs distrikt. Den ligger ca 25 km sydost om Fredriksberg och ca 50 km väster om Ludvika. Strömsdal är en del av Ekomuseum Bergslagen. Befolkning Innan bruksepokens början 1721 fanns det i Nås Finnskogs område, som nu är Säfsnäs socken, 52 hushåll och av dessa fanns inom […]

Continue Reading

Ludvika Kommun

Ludvika Kommun. Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och tätorten Ludvika är centralort. Kommunen är 1648 km² stor och hade ca 27 100 invånare 2018-06-30. Kommunens geologi Ludvikaområdets berggrund bildades för mer än 1,9 miljarder år sedan i en tid när Sverige låg vid ekvatorn. Idag är området sakta på väg nordost mot Sibirien. Läs […]

Continue Reading

Grangärde församling

Grangärde församling var en församling i Västerås stift från 1300-talet till år 2010. Församlingen bildades på 1300-talet under namnet Gränge församling. 1652 utbröts Ludvika församling. 1892 bildades inom församlingen Grängesberg-Hörkens kapellag. 1904 utbröts Grängesbergs församling. Församlingen utgjorde till 1652 ett eget pastorat för att därefter till 1863 vara moderförsamling i ett pastorat med Ludvika församling. Från 1863 […]

Continue Reading

Grangärde distrikt

Grangärde distrikt, är ett distrikt i Ludvika kommun som omfattar Grangärde församling såsom den var definierad vid sekelskiftet 2000. Distrikten definierades 2016 och används i folkbokföringen och i fastighetsregistret. Distriktet hade (31/12 2017) 3820 invånare, varav 1845 var kvinnor och 1975 var män. Distriktet har följande fyra tätorter enligt SCB: Norrbo och Västansjö, Nyhammar, Saxdalen och Sunnansjö […]

Continue Reading

Bergslagsrallyt långt

Bergslagsrallyt, kördes första gången 1968. Vid en av pris-utdelningarna i bilorientering i Lindesberg hösten 1967 kläcktes idén att gå ihop och arrangera en rallytävling. Samtliga sju arrangörsklubbar av bilorienteringar kallades till ett möte i Kopparberg hösten 1967. Till detta mötet kom endast fyra klubbar. Dessa var Hällefors MK, MK Kopparberg, Ludvika MS och Nora MK […]

Continue Reading

Ludvika kommuns organisation

Ludvika kommuns organisation Historik Från socken till kommun Socknar En mer genomgripande sockenbildning – som snabbt blev territoriell – ägde rum under perioden 1150-1300 i samband med kristendomens införande. Det område som ansvarade för en kyrka kom att kallas socken. I varje socken fanns en sockenstämma som tog hand om såväl världsliga som kyrkliga frågor. De […]

Continue Reading

Sjukvården i Grangärde

Sjukvården i Grangärde. Före 1868 var den närmaste läkaren den s.k. bergslagsläkaren Axel Höijer i Smedjebacken. Barnmorskor fanns i de olika byarna och de kunde hjälpa till inte bara vid barnafödande. Det fanns runt om i distrikten också s.k. vaccinatörer som mot en liten ersättning vaccinerade befolkningen mot smittkoppor. Första provinsialläkaren i Grangärde, Lars Bergström […]

Continue Reading

Ludvika distrikt

Ludvika distrikt, är ett distrikt i Ludvika kommun som omfattar Ludvika församling sådan den var definierad vid sekelskiftet 2000. Distrikten definierades 2016 och används därefter i folkbokföringen och i fastighetsregistret. Distriktet hade (31/12 2017) 18 676 invånare, varav 9237 var kvinnor och 9439 var män. Distriktet har fem tätorter: Blötberget, Gonäs, Håksberg, Ludvika (del av) och Sörvik. Samt […]

Continue Reading

Väsman Runt – Annonstidning

Väsman Runt – Annonstidning (VR) är en gratis annonstidning som delas ut varannan vecka i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Det började med ett elevarbete på Högbergsskolan 1978-79 av Anders Källgren. Han tryckte 16 000 och delade ut i Ludvika och runt Väsman, inte i Smedjebacken. Anders sålde konceptet till Lennart Norberg i Söderbärke som hade tryckt de första […]

Continue Reading

Sjukvården i Ludvika

Sjukvården i Ludvika. I fråga om äldre tiders sjukvård beslöt sockenstämman 1813, då rödsoten som vanligt rasade, att pastor skulle hos vederbörande begära medikamenter mot sjukdomen och från predikstolen kungöra deras ankomst. 1821 beslöt stämman tillsätta en barnmorska med bostad i kyrkbyn (dvs Ludvika). Länge klagades över bristande läkarvård. Den redan tidigt i Smedjebacken bosatte […]

Continue Reading

Grängesberg

Grängesberg, är en ort i Ludvika kommun som består av tre tätorter med totalt 3428 invånare (2017). Orten är utbredd och har av SCB sedan 2015 indelats i tre tätorter: Grängesberg (2169 inv), Grängesberg västra (1063 inv) samt Sandudden och Hörks hage (196 inv) i söder med totalt 3428 invånare (2017). Ortnamnet innehåller sockennamnet Gränge, som är det gamla […]

Continue Reading

Ludvika församling

Ludvika församling är en församling i Västerås stift. Ludvika församling bildades omkring 1652 genom en utbrytning som kapellag under Grangärde församling. Församlingen ingick till 1863 i pastorat med Grangärde församling som moderförsamling för att därefter utgöra ett eget pastorat. I församlingen finns Ludvika Ulrika kyrka byggd 1752, Lyvikens kapell byggt 1921-22 samt Ludvika Lillkyrka invigd 1973. Källa: Wikipedia.

Continue Reading

Ludvika Ulrika kyrka

Ludvika Ulrika kyrka, byggdes 1749-1752 och invigdes 23 oktober 1752. Kapellet 1652 Efter att Ludvika Bruk anlades i mitten av 1500-talet, följde en rask expansion av verksamheter som drog nytta av strömmens fall och dammar. Sin första kyrkobyggnad fick Ludvika 1652 då Ludvika kapell uppfördes på Hammarbacken. Kapellet var uppfört av timmer och brädfodrat under spåntak och […]

Continue Reading

Sörvik

Sörvik, (äldre namn Sörgovik) är en tätort med 707 invånare (2017), fem kilometer nordväst om Ludvika mellan Väsman och Burtjärnen. Brunnsvik räknas in i tätorten. Orten har fördubblat invånarantalet sen 1960-talet, den har blivit en populär bostadsort på bekvämt pendlingsavstånd till Ludvika. På 1600- och 1700-talen bedrevs brytning och bearbetning av järn, koppar och silver i Sörvik. […]

Continue Reading

Ludvika sjukstuga

Ludvika sjukstuga var ”provisorisk” och i drift 1914 till 1924. Det snabbt växande Ludvika var i akut behov av sjukvård. År 1914 föreslog landstinget att ett lasarett skulle byggas i Ludvika men municipalnämnden kunde inte vänta flera år som det säkert skulle ta att få ett sådant i drift. Med facit i hand gjorde dom säkert rätt för kriget […]

Continue Reading

Ludvika lasarett

Ludvika lasarett invigdes 24 maj 1924. Det hade då 60 sängar. Från 1880-talet fanns det sjukstugor i Grangärde, Smedjebacken och Grängesberg. 1914 började provinsialläkare Haglund i Ludvika och då öppnades också >Ludvika sjukstuga i före detta förvaltarbostaden vid Ludvika Ångsåg. Under 1914 hade man 1400 tbc-fall i länet varav 600 avled. Redan 1908 fick Smedjebacken […]

Continue Reading

Håksberg

Håksberg, en tätort med 443 innevånare (2017) ca 5 km norr om Ludvika. Landforsen räknas in i tätorten. Orten var uppbyggd kring gruvverksamheten som varade från början av 1700-talet fram till 1979. Håksbergs gruvor var en av de största av de gruvor i Västerbergslagen som efter 1937 ägdes helt av tyska Lekombergsgruppen. Efter att gruvverksamheten […]

Continue Reading

Sunnansjö

Sunnansjö, en tätort på näset mellan sjöarna Väsman och Bysjön med 592 innevånare (2017). Den ursprungliga Sunnansjö by låg vid södra stranden av Bysjön, därav namnet på byn. Ortnamnet Sunnansjö har senare kommit att beteckna ett större område, som omfattar flera olika historiska byar, bland andra Kvarngärde, Broby, Lågnäset, Sandviken, Botåker och Grytänge. Just Grytänge är […]

Continue Reading

Ludvika Flygklubb

Ludvika Flygklubb (LFK). Sommaren 1938 började några unga män i Ludvika byggandet av ett glidplan »Anfänger II». Arbetet utvecklades till ett konstituerande möte 1939, som leddes av representanter från KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) och samlade c:a 400 deltagare. Av dessa blev genast 125 medlemmar i klubben, som kallades Västerbergslagens Flygklubb. Klubben hittade snart Nyckelmyra, ca 2 km söder om Klenshyttan, där […]

Continue Reading

Gräsberg

Gräsberg, är en småort ca 9 km norr om Ludvika. År 2015 hade den 101 invånare. Den första bosättningen hör samman med gruvdriften i Gräsbergs gruva. Gräsbergsfältet var i äldre tider, ”då endast styckemalm kunde brytas”, det mest betydande fältet inom Håksbergsstråket. Redan 1624 nämndes ”Gräsbergsgruva, som ligger vid ett bergsmanshemman, kallat Persbo, där god malm bryts”. […]

Continue Reading

Fredriksberg

Fredriksberg, är centralorten i Säfsnäs distrikt, 6 mil väster om Ludvika. Orten fick status som huvudort 1749 när Säfsnäs socken bröts ut ur Nås socken och var fram till år 1970 huvudort i dåvarande Säfsnäs kommun, som i och med kommunreformen 1971 tillsammans med Grangärde kommun och Ludvika stad bildade Ludvika kommun. Orten var en tätort innan […]

Continue Reading