Ludvika Lexikon

ska bli en uppslagsbok från A till Ö om Ludvika. Arbetet med lexikonet började 2015 och är nu (1 maj 2019) avslutat och boken är under tryckning. Boken planeras börja säljas 6/6 2019.

Vi började med att samla in material på denna hemsida. Projektet har drivits helt ideellt av Ludvika Hembygdsförening i samarbete med andra frivilliga intresserade. Projektet initierades av Anders Källgren på Globe som såg att både Helsingborg och Kalmar hade gjort liknande lexikon. Här har med tiden lagts in artiklar om allt tänkbart med anknytning till Ludvika kommun.

Välkommen att läsa lexikonet och komma med synpunkter och förslag. Materialet kommer att finnas på nätet ännu en tid.

  • gk2rznoqtjfilaohmzws

  • mx1wjp2pmgq2y7onzp7c

Foto: Visit Södra Dalarna